Η Ιστορία έχει γραφτεί στα βιβλία, αλλά πρέπει να παραμένει χαραγμένη στις μνήμες των ανθρώπων. Ειδικά όταν τα ιστορικά γεγονότα χαρακτηρίζονται γενοκτονίες, είναι δηλαδή εκ των πραγμάτων εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οφείλουν όλοι να συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ορίσει ότι η 9η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο θα είναι ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων των Γενοκτονιών και αποτροπής του εγκλήματος της Γενοκτονίας».

Με αφορμή αυτή την επέτειο, το Ελληνικό Δίκτυο Αναγνώρισης Γενοκτονιών, οργανώνει φέτος μεγάλη εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή, στην Αθήνα, αύριο, 9 Δεκεμβρίου.

Οι προσπάθειες του Δικτύου ξεκίνησαν το 2008 στην Κομοτηνή και συνεχίστηκαν το 2010 στην Αθήνα, με δύο διεθνή συνέδρια με τίτλο «τρείς Γενοκτονίες, μια στρατηγική», όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα τέθηκαν οι Γενοκτονίες των χριστιανικών λαών της Ανατολής (Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων) σε ενιαίο πλαίσιο και παράλληλα αποφασίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής στρατηγικής για τη διεθνή αναγνώριση και αποκατάστασή τους.

Σήμερα, ο ωραίος αυτός αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα.

Το Ελληνικό Δίκτυο Αναγνώρισης Γενοκτονιών, που συγκροτήθηκε αρχικά από στελέχη των οργανώσεων που εκπροσωπούσαν τους τρεις χριστιανικούς λαούς της Ανατολής (Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους), διευρύνεται με νέα στελέχη και από άλλους χώρους και ανεξάρτητες προσωπικότητες, για να επιβεβαιωθεί η αρχή ότι η Γενοκτονία, ως ζήτημα που αναφέρεται στο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή, δεν αφορά μόνο τους Πόντιους ή τους Μικρασιάτες ή τους Αρμένιους, αλλά όλους τους Έλληνες και φυσικά όλη την ανθρωπότητα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Παλαιά Βουλή την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30 . Εκεί θα μιλήσουν: Ο κ. Άγγελος Συρίγος, Διεθνολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Υφυπουργός Παιδείας και ο Δρ Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος / Τουρκολόγος και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα στείλει ένα πρόσωπο – σύμβολο του αγώνα μας, η Αμερικανίδα συγγραφέας ποντιακής και ασσυριακής καταγωγής Thea Halo. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης.

Τι είναι γενοκτονία και εθνοκάθαρση

Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό του ΟΗΕ η γενοκτονία ορίζεται από το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του 1948 και αναφέρει πως ως Γενοκτονία λέμε πράξεις που σκοπό έχουν την καταστροφή ολόκληρου ή μέρους μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

Τέτοιες πράξεις είναι η δολοφονία μελών της ομάδας, η σωματική ή πνευματική ζημιά σε μέλη της ομάδας καθώς επίσης και η ηθελημένη δημιουργία συνθηκών φυσικής καταστροφής ολόκληρης ή μέρους της ομάδας.

Ως εθνoκάθαρση ορίστηκε από Επιτροπή του ΟΗΕ το 1993 η προσπάθεια δημιουργίας εθνικά ομοιογενών γεωγραφικών περιοχών μέσω βίαιου εκτοπισμού πληθυσμών που ανήκουν σε ιδιαίτερες εθνικές ομάδες. Η εθνοκάθαρση προϋποθέτει την πλήρη απομάκρυνση και των τελευταίων υπολειμμάτων της στοχευμένης ομάδας μέσω της καταστροφής πολιτισμικών στοιχείων, όπως είναι τα μνημεία, τα νεκροταφεία και οι τόποι λατρείας.

Οι ελληνικοί πληθυσμοί σε διάφορες περιοχές της Ανατολής, έχουν υποστεί πράξεις που ξεκάθαρα συνιστούν γενοκτονία ή εθνοκάθαρση. Και σε κάθε περίπτωση οι σύγχρονοι Ελληνες, απόγονοι ή όχι εκείνων που υπέστησαν απίστευτες διώξεις, οφείλουν να γνωρίζουν την πραγματική ιστορία. Και γι’ αυτό η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει μεγάλη σημασία.