Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων κατά μέσο όρο ένα νοσοκομείο επιβαρύνεται το χρόνο με 6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να πληρώσει το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Ένα παράδειγμα: Το νοσοκομείο Verus Bonifatius στο Μπαντ Σάλτσλιρφ της νοτιοδυτικής Γερμανίας παρέχει ψυχολογική θεραπεία και φροντίδα.

Ο επικεφαλής της νοσοκομειακής μονάδας Τόρστεν Ντίμερλινκ δηλώνει ότι λόγω της κακής μόνωσης των τοίχων του κτιρίου το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό. Προσθέτει ότι η μακροχρόνια σύμβαση του νοσοκομείου με μια τοπική εταιρεία φυσικού αερίου λήγει στα τέλη της χρονιάς και ότι η τιμή για την ανανέωση της σύμβασης θα δεκαπλασιάζονταν: «Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά την κάλυψη του κόστους ρεύματος και φυσικού αερίου. Ευτυχώς βρήκαμε έναν άλλο περιφερειακό πάροχο ενέργειας. Οι τιμές που μας προσέφερε από τον Ιανουάριο βρίσκονται στο ένα τρίτο των τιμών άλλων παρόχων».

Βρίσκονται νοσοκομεία στα πρόθυρα χρεοκοπίας;

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων Γκέραλντ Γκας

Για την οικονομική στήριξη των νοσοκομείων η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε πακέτο βοήθειας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ενέργειας και τις υψηλότερες τιμές λόγω πληθωρισμού. Ο Γκέραλντ Γκας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, θεωρεί ωστόσο ότι τα μέτρα στήριξης ήρθαν με καθυστέρηση και θωρακίζουν μόνο βραχυπρόθεσμα ορισμένα νοσοκομεία από την χρεοκοπία. Προσθέτει ότι πάνω από το 90% των γερμανικών νοσοκομείων θερμαίνονται με φυσικό αέριο και ότι το 60% από αυτά εξαρτώνται τον χειμώνα πλήρως από το φυσικό αέριο: «Η εκτόξευση τιμών πιέζει αφόρητα τα νοσοκομεία, τα οποία βρίσκονται σήμερα σε δεινή οικονομική κατάσταση καθώς θεωρητικά παλεύουμε με υψηλότερα κόστη από τις αρχές του 2022».

Για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους, ορισμένα νοσοκομεία στρέφονται στο βιοαέριο για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι περιφερειακοί πάροχοι ενέργειας προειδοποιούν ωστόσο ότι το κόστος και για αυτή την εναλλακτική πηγή ενέργειας θα αυξηθεί πολύ πιθανά την επόμενη χρονιά.

Στέφανος Γεωργακόπουλος (RTRTV, dpa)