• Γράφει ο Θανάσης Λέλες, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Career Gate

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έφτασε η ώρα της επιλογής σπουδών για τους υποψηφίους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί την επόμενη δοκιμασία που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές. Οι σημαντικές αλλαγές, οι οποίες ξεκίνησαν την περσινή σχολική χρονιά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το Παράλληλο Μηχανογραφικό ολοκληρώνονται φέτος με τους συντελεστές βαρύτητας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αποτελεί την ελάχιστη μέση βαθμολογία που πρέπει να έχει ένας μαθητής ώστε να δηλώσει μία σχολή στο μηχανογραφικό του δελτίο. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για κάθε τμήμα ορίζεται ως ένα ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,2 του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψήφιων για το σύνολο των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου που αντιστοιχεί στο τμήμα. Αντίστοιχα, ο συντελεστής βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα διαμορφώνεται από το 0,7 έως το 1,1 του μέσου όρου και ισχύει ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα επιστημονικά πεδία. Μεγάλη αλλαγή υπάρχει πλέον και στον τρόπο υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά τμήματα ορίζουν, πλέον, τους συντελεστές βαρύτητας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο επιστημονικό τους πεδίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά.

Μελετώντας με προσοχή τις παραπάνω αλλαγές, ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να ακολουθήσει μία σειρά από βήματα προκειμένου να κάνει τις επιθυμητές επιλογές για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όλοι οι μαθητές πληροφορούνται και μελετούν τις σχολές του πεδίου στο οποίο έχουν συμμετάσχει. Σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα αποτελέσει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν καμία σχολή ή κάποιες από το σύνολό τους.

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό βήμα για την καριέρα και τη ζωή των μαθητών. Το αντικείμενο σπουδών πρέπει να επιλέγεται με

βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ατόμου. Σκοπός του υποψηφίου είναι να δει τον εαυτό του μελλοντικά εξετάζοντας τις προοπτικές των επαγγελμάτων, τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές διεξόδους που προκύπτουν από κάθε επιλογή.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή σπουδών θα αποτελέσουν οι επιδόσεις στις εξετάσεις, αφού θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά τα μόρια σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις του μαθητή αλλά και τα οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα επηρεάσουν την απόφαση για επιλογή σπουδών σε πόλη μακριά από την οικογενειακή εστία, κάτι που ίσως αποτελέσει πρόβλημα λόγω των οικονομικών εξόδων που απαιτούνται.

Η σειρά αρίθμησης των σχολών πρέπει να γίνεται με προσοχή ενώ κρίνεται χρήσιμο να επιλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε προβλέψεις ούτε να επηρεαζόμαστε από τις επιλογές των άλλων. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα καλό θα ήταν να μελετηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση σωστό είναι να συμπληρωθεί και το Παράλληλο Μηχανογραφικό ώστε να εξασφαλιστεί μία θέση σε ένα δημόσιο ΙΕΚ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται μία ακόμα επιλογή για τους μαθητές που είτε δεν καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα ή δεν επιθυμούν να εισαχθούν σε κάποιο. Μέσα από τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ θα επιτύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κλείνοντας, αυτό που αναφέρουμε σε όλους τους υποψηφίους μας είναι ότι: «Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στις Πανελλήνιες αλλά η σωστή και έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού».