Πελασγοί, Φοίνικες, Κάρες, Λέλεγες, αργότερα δε Κρήτες και Ίωνες της Αττικής κατοίκησαν τη Σίφνο στην αρχαιότητα.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί ανάγονται στους Προϊστορικούς Χρόνους.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Η παραθαλάσσια ακρόπολη του Κάστρου κατοικήθηκε ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ η ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα με τα εντυπωσιακά τείχη ιδρύθηκε κατά τους Μυκηναϊκούς Χρόνους (13ος αιώνας π.Χ.).

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Η αρχαία Σίφνος γνώρισε περίοδο ακμής χάρη στην έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα (χρυσωρυχεία και αργυρωρυχεία), αλλά και την κεραμική παραγωγή της.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Οι πολυάριθμοι αρχαίοι πύργοι χρησίμευαν τόσο στην επικοινωνία (φρυκτωρίες) όσο και στην προστασία των κατοίκων της υπαίθρου (παρατηρητήρια/καταφύγια του αγροτικού πληθυσμού σε περίπτωση πειρατικών επιδρομών).

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Η Σίφνος έφθασε στο απόγειο της ανάπτυξής της τον 6ο αιώνα π.X., όταν οικοδομήθηκε (γύρω στο 525 π.X.) ο περίφημος Θησαυρός των Σιφνίων στο ιερό των Δελφών.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Το νησί, που αποτέλεσε μέλος της A’ και της B’ Aθηναϊκής Συμμαχίας, γνώρισε ακολούθως περίοδο σταδιακής οικονομικής και δημογραφικής αποδυνάμωσης.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Κατά τους Bυζαντινούς Xρόνους η Σίφνος εντάχθηκε αρχικά στην Επαρχία των Νήσων και ακολούθως στο Θέμα του Αιγαίου.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Πηγή: Γιάννης Τούντας

Επί Φραγκοκρατίας το νησί ενσωματώθηκε στο ισχυρό Δουκάτο του Αιγαίου ή του Aρχιπελάγους, που ιδρύθηκε το 1207 από τον ενετό Μάρκο Σανούδο.

Πηγή: Δήμος Σίφνου

Η Σίφνος γνώρισε στη συνέχεια την κυριαρχία του ισπανικού οίκου Δακορώνια, του ιταλικού οίκου των Κοζαδίνων και του εβραίου δούκα Ιωσήφ Νάζι, αλλά και σημαντική οικονομική και πνευματική ανάπτυξη επί Τουρκοκρατίας, όταν ανέπτυξε αξιόλογη δράση μια σπουδαία προσωπικότητα, ο μεγαλέμπορος Βασίλης Λογοθέτης.

Πηγή: Γιάννης Κοντός

Στα τέλη του 17ου αιώνα ιδρύθηκε η Σχολή του Παναγίου Τάφου, γνωστή ως Παιδευτήριον του Αρχιπελάγους, όπου δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι και φοίτησαν Σίφνιοι που κατέλαβαν αργότερα σημαντικές θέσεις στην εκκλησιαστική ιεραρχία.

Πηγή: Γιάννης Κοντός

Οι κάτοικοι της Σίφνου έλαβαν μέρος στον Αγώνα του 1821 με εκστρατευτικό σώμα που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Πελοπόννησο.

Πηγή: Γιάννης Κοντός

Το νησί ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1830.

Κατά τους μετεπαναστατικούς χρόνους η Σίφνος ανέδειξε σημαντικούς επιστήμονες, λογοτέχνες και λογίους (μεταξύ άλλων, Ιωάννης Γρυπάρης, Απόστολος Μακράκης, Αριστομένης Προβελέγγιος, Θεοδόσιος Σπεράντζας, Αντώνιος Ζηλήμων, Νικόλαος Χρυσόγελος, Κλεάνθης Τριανταφύλλου).

Πηγή: Δήμος Σίφνου

*Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, το Κάστρο της Σίφνου (πηγή: Γιάννης Κοντός).