Στη συνάντηση ο Υφυπουργός ενημέρωσε την Ένωση Ασθενών Ελλάδας για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την άρση των διακρίσεων, την συμπερίληψη και την βελτίωση της προσβασιμότητας όλων στον Πολιτισμό, και τόνισε ότι η καθολική προσβασιμότητα αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα,, στο πλαίσιο και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, όπως εξάλλου και η ισότιμη συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών στη δημιουργική διαδικασία, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ασθένειας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν προβλεφθεί επενδύσεις ύψους €4,5 εκατομμυρίων για την αναβάθμιση των υποδομών των εποπτευόμενων φορέων σύγχρονου πολιτισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων.

Στην συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το διεθνώς καινοτόμο Έργο της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €10,5 εκατομμυρίων.

Υπενθυμίζεται ότι στο έργο εντάσσονται μεταξύ άλλων η διοργάνωση και υλοποίηση σύνθετων πολυθεματικών δράσεων για τους φορείς ψυχικής υγείας που θα περιλαμβάνουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους επαγγελματίες και λήπτες ψυχικής υγείας, με γνώμονα τη χρήση της τέχνης ως εργαλείο πρόληψης,  διαχείρισης, θεραπείας και αξιολόγησης, ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και τις οικογένειες/φροντιστές τους και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Επίσης η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για τη χρήση των τεχνών ως εργαλείο διάγνωσης, πρόληψης, διαχείρισης, θεραπείας και αξιολόγησης ψυχικών διαταραχών και ως μέσο βελτίωσης της ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης και καλλιτεχνικής συμμετοχής στην καθημερινή ζωή στον χώρο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους και ο συνσχεδιασμός μεταξύ φορέων πολιτισμού και ψυχικής υγείας ερευνητικών προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχουν δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στην Ελλάδα.