Από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Πέντε χρόνια αργότερα, δηλαδή από το 2030, γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%.

Επιπλέον, από το 2025, για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, προϋπόθεση για την ηλεκτροδότησή τους θα είναι η υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου, μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες.

Σημειώνεται πως ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας (όπως αποτυπώνονται στους  χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας) και σε ζώνες που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις προβλέψεις του νέου κλιματικού νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τον νέο νόμο, προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2025.

Ηλεκτρικά ταξί

Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητά μας, με την ηλεκτροκίνηση να παίζει από εδώ και πέρα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Κι αυτό επειδή από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στον νόμο διευκρινίζεται πως η χώρα μας θα υιοθετήσει την ημερομηνία που θα τεθεί υπό τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό.

Επίσης από το 2026, όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ από το 2024, το ¼ των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με ρύπους έως 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο.

Στοπ στο μαζούτ

Σε ό,τι αφορά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με το 2019.

Επίσης από την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος θα υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο θα επαληθεύεται από καταρτισμένο φορέα και θα καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, τον δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ά. Τίθεται ο στόχος της μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% για το 2030, σε σχέση με το 2019.

Την ίδια ώρα, σε μεγάλα κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κ.ά.) με κάλυψη πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα για τα οποία υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 οικοδομικές άδειες ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια (εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών), καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% της κάλυψης.