Η ενεργειακή κρίση, από τα μέσα του 2021 έως και σήμερα, σε συνδυασμό με την κατάσταση στην Ουκρανία, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα και στους καταναλωτές. Παρά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν παγκοσμίως στην ενεργειακή αγορά, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης και υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης, καθώς η ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων παραμένει η βασική σταθερά της ενεργειακής πολιτικής σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από την παγκόσμια ομάδα ενέργειας της Deloitte αναφορικά με το μέλλον των ΑΠΕ, αναδείχθηκαν τέσσερις σημαντικές τάσεις για το 2022, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας: Το πράσινο υδρογόνο, οι προηγμένες μπαταρίες/συσσωρευτές και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης μακράς διάρκειας (π.χ. Υποκατάστατο Φυσικού Αερίου (SNG), υγρά καύσιμα κ.λπ.) θα αποτελέσουν ορόσημα του κλάδου στο προσεχές μέλλον. Συγκεκριμένα, το πράσινο υδρογόνο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στις ΗΠΑ (γίνονται προσπάθειες επίσπευσης και στην Ελλάδα με το «White Dragon» της Δυτικής Μακεδονίας) έχει αναγνωριστεί ως ένα πιθανό καύσιμο που μπορεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της παγκόσμιας οικονομίας.

Ηλιακή ενέργεια και νέα επιχειρηματικά μοντέλα: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς ενεργειακούς πόρους στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Το 2022 θα μπορούσαν κάλλιστα να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην ηλιακή βιομηχανία μέσα από την αυξημένη ζήτηση για την ανάπτυξη ηλιακών συν-αποθηκών (συνδυασμός ηλιακών πάνελ και μπαταριών) – που έχουν ως κύριο όφελος την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής με στόχο την εξισορρόπηση της ζήτησης.

Ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς ενέργειας από τα υπεράκτια αιολικά: Η δημιουργία ενός δικτύου για τη διασύνδεση νέων, συχνά εξ αποστάσεως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υπεράκτια αιολικά) με τα κέντρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα ανάπτυξης της βιομηχανίας των ΑΠΕ διεθνώς αλλά και στην εγχώρια αγορά μέσα στο 2022. Το ανανεωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων και η απλούστευση της αδειοδότησης των έργων θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας, στην οποία συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Η κυκλική οικονομία κρίσιμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας των ΑΠΕ: Το 2022, οι στρατηγικές διαχείρισης του κύκλου ζωής για προϊόντα και υλικά της βιομηχανίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πιθανό να τραβήξουν τη μεγαλύτερη προσοχή, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Κυβερνητικοί φορείς, ρυθμιστικές αρχές αλλά και η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα έχουν αρχίσει να διερευνούν λύσεις για την παράταση της διάρκειας ζωής και την αύξηση της απόδοσης, της ανάκτησης και της επαναχρησιμοποίησης πόρων (π.χ. τουρμπίνες, μπαταρίες κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τις ΑΠΕ.

Συνοψίζοντας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ΑΠΕ θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της υφιστάμενης ενεργειακής πρόκλησης της χώρας μας (αλλά και διεθνώς) μέσα από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αναβάθμιση του δικτύου και των υποδομών, καθώς και μέσα από την υιοθέτηση κυκλικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της βιωσιμότητας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης είναι Partner, Financial Advisory,Energy Industry Leader της Deloitte.