Πρόσφατα, η Obrela Security Industries εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κέντρο επιχειρήσεων κυβερνοασφάλειας, μία επένδυση που χαρακτηρίστηκε κομβικής σημασίας για τη χώρα και την ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Του νέου προηγμένου Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (Security Operating Center – SOC) στην Αθήνα, το οποίο κατασκευάστηκε ως ενιαίο κέντρο συντονισμού όλων των κέντρων επιχειρήσεων της εταιρείας, είχε προηγηθεί η ανακοίνωση εξαγοράς της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Encode. Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, καταρχήν η Ελλάδα αναδεικνύεται σε τεχνολογικό hub του κλάδου, ενώ δίνει τη δυνατότητα στην Obrela Security Industries να εξελιχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με την απόκτηση της Encode δημιουργείται ένα δυναμικό σχήμα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, φυσική παρουσία σε πέντε χώρες, υψηλή τεχνογνωσία, έμπειρο πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους.

Ο ρόλος των Κέντρων Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας

Το Κέντρο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα για την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη σάρωση σημείων ευπάθειας, τη συνεχή παρακολούθηση του δικτύου, τη συλλογή και συσχέτιση δεδομένων καταγραφής και την παρακολούθηση του cloud των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο τα κέντρα επιχειρήσεων της Obrela διαχειρίζονται περισσότερα από 18 δισεκατοµµύρια κρίσιµα γεγονότα (critical events), ενώ μόνο πέρυσι, η εταιρεία συνέλεξε τεράστιους όγκους δεδομένων (2.500TB) από τα συστήματα των πελατών της, η ανάλυση των οποίων οδήγησε στην ανίχνευση και διαχείριση 5.053 πραγματικών κυβερνοεπιθέσεων σε διεθνή κλίμακα.

Η Obrela Security Industries προσφέρει στις εταιρείες που της εμπιστεύονται την κυβερνοασφάλειά τους, τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθεκτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, με το χρόνο απόκρισης σε ένα περιστατικό ασφαλείας να ορίζεται στα 15 λεπτά, όταν ο αντίστοιχος χρόνος στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης μπορεί να φτάσει τις 212 ημέρες.

Επέκταση σε παγκόσμια κλίμακα

Η Obrela Security Industries προχώρησε πρόσφατα σε μία σημαντική, στρατηγική κίνηση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, την αξαγορά την Encode, μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες του χώρου, αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της. Η Ελλάδα πλέον αναδεικνύεται σε τεχνολογικό hub του κλάδου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ η Obrela Security Industries μετατρέπεται σε ένα δυναμικό σχήμα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, φυσική παρουσία σε πέντε χώρες, υψηλή τεχνογνωσία, έμπειρο πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους.

Σήμερα η Obrela δραστηριοποιείται σε 17 χώρες, έχοντας γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Ριάντ και Ντουμπάι ενώ παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερους από 300 πελάτες παγκοσμίως σε κλάδους όπως της ενέργειας, της τραπεζικής, των φαρμακευτικών εταιρειών και των νοσοκομείων, όπως και σε χρηματιστήρια και αεροδρόμια.

Με δυο κέντρα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με τον θάλαμο επιχειρήσεων που διατηρεί η Encode, διαθέτουμε πλέον τρεις πολύ εξελιγμένους θαλάμους επιχειρήσεων μέσω των οποίων εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Στην Ελλάδα βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μας, δηλαδή περί τα 90 άτομα, καθώς η χώρα φιλοξενεί το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας (R&D), αλλά και το βασικότερο κέντρο επιχειρήσεων, το mothership όπως το ονομάζουμε, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης και συντονισμού επιχειρήσεων.

Τα μελλοντικά βήματα

Η Obrela, εντός του έτους, έχοντας και τη στήριξη των επενδυτών της, του EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη και το LATSCO Family Office του Ομίλου Λάτση, δρομολογεί επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και στα άμεσα πλάνα της βρίσκεται η επέκτασή της στην αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει το 60% του κλάδου της κυβερνοασφάλειας.