Τη δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά το όνομα και τη βάπτιση του παιδιού τους, καθώς και να παραλαμβάνουν ψηφιακά την αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη, έχουν πλέον όλοι οι πολίτες.

Η νέα υπηρεσία παρέχεται από το gov.gr με πολύ απλό τρόπο, μέσα από την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση».

Οπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα συνδέεται στο gov.gr με τους κωδικούς του Taxisnet ή με τους κωδικούς web banking και θα υποβάλλει τις δηλώσεις (ονόματος και βάπτισης) ηλεκτρονικά.

Η δήλωση ονοματοδοσίας πραγματοποιείται συνδυαστικά και από τους δύο γονείς, συμπληρώνοντας τη σχετική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Με την απαραίτητη έγκριση και του δεύτερου γονέα, τη δήλωση παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο ληξίαρχος του δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού και προχωρά στην ονοματοδοσία.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και e-mail, ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr.

Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (κωδικός QR, κωδικός ασφαλείας, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης βάπτισης έχει οποιοσδήποτε γονέας ή ο ανάδοχος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Ο ληξίαρχος, με τον ίδιο τρόπο, την καταχωρίζει και ο πολίτης ενημερώνεται αντίστοιχα. Ολα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή των δηλώσεων αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών

Οι δηλώσεις ονοματοδοσίας και βάπτισης έρχονται να προστεθούν στις κοινές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα δύο τελευταία χρόνια τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά, μέσω του gov.gr, οι υπηρεσίες:

*Ψηφιακή δήλωση γέννησης στο μαιευτήριο

*Εκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

*Εκδοση πιστοποιητικού γέννησης

*Εκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας

*Εκδοση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

*Εκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

*Εκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου

*Εκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

*Εκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

*Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων των αποδήμων από τα προξενεία

Περαιτέρω, σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού βάρους αναμένεται να επιτευχθεί και με την παροχή θυρίδων του gov.gr στους δήμους από τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι μέσω των θυρίδων θα υποδέχονται ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών για δημοτικές υπηρεσίες και θα εκδίδουν πιστοποιητικά, απαντώντας άμεσα μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας με την ασφάλεια του gov.gr. Ετσι, οι πολίτες θα ολοκληρώνουν τις υποθέσεις τους χωρίς να προσέρχονται με φυσική παρουσία στον οικείο δήμο.