Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε Ρώσος επιχειρηματίας που διαμένει και έχει επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως και η σύζυγος του, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση με την οποία -λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία– δεν επιτρέπει την ανανέωση ή την έκδοση νέων αδειών παραμονής στη χώρα μας πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αναστέλλεται:

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή την από 28.2022 απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, με βάση την οποία αναστέλλεται:

-Η εξέταση και η έκδοση αποφάσεων επί εκκρεμών αιτήσεων Ρώσων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους για παραμονή στη χώρα μας,

-Η υποβολή νέων αιτήσεων Ρώσων πολιτών και μελών των οικογενειών τους για παραμονή στη χώρα μας και -Η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής στην Ελλάδα πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά από αυτή την υπουργική απόφαση ο Ρώσος ο οποίος είναι εγκαταστημένος μόνιμα στην περιοχή της Θεσσαλίας μαζί με τη σύζυγό του αποφάσισαν να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη.

Παρακάμπτει τον νόμο

Όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας η ισχύς των νόμιμων τίτλων παραμονής του ίδιου και της συζύγου του στην Ελλάδα λήγει τον επόμενο μήνα και τον ενημέρωσε ο αρμόδιος κρατικός φορέας (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) ότι δεν παραλαμβάνει τις αιτήσεις ανανέωσης παραμονής του ίδιου και της συζύγου του στη χώρα μας, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση.

Στην προσφυγή η επίμαχη υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική και υποστηρίζεται ότι παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση επιχειρεί να παρακάμψει το νόμο 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης) αφού τον καταργεί επ΄ αόριστον μόνο για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.