Φόβους για την πορεία της ανεργίας αμέσως μετά την ύφεση της πανδημίας και την άρση των μέτρων προστασίας της απασχόλησης εξέφραζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέσω των εκθέσεων αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, καθώς τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ και της ΕΛΣΤΑΤ για τους δύο πρώτους μήνες του έτους (Ιανουάριο – Φεβρουάριο) καταγράφουν έκρηξη απολύσεων και «αντίσταση» της ανεργίας στα ποσοστά που διαμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2021.

Η αντίδραση της αγοράς εργασίας μετά την έναρξη της άρσης των περιοριστικών – προστατευτικών μέτρων, ήταν το μεγάλο ερώτημα όλων των οικονομικών Οργανισμών εντός και εκτός της χώρας.

Την πρώτη απάντηση δίνουν οι καταγραφές των δύο πρώτων μηνών του έτους πρώτη απάντηση. Έκρηξη απολύσεων και αποχωρήσεων. Από 165.725 απολύσεις – αποχωρήσεις το πρώτο δίμηνο του 2021 φθάσαμε σε 302.366 τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Δηλαδή 136.641 περισσότερες απολύσεις, αύξηση 82,45% !!!

Και το υπουργείο Εργασίας σχολιάζοντας τα στοιχεία των ροών απασχόλησης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τον Ιανουάριο 2022 παρατηρήθηκαν περισσότερες αποχωρήσεις – απολύσεις από τις προσλήψεις, εξαιτίας κυρίως της άρσης των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν την προηγούμενη χρονιά για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Και βεβαίως υπάρχουν φόβοι ότι η έξαρση των απολύσεων θα συνεχιστεί έως ότου η αγορά εργασίας ισορροπήσει στην «νέα πραγματικότητα», όταν πλέον θα αρθούν – πλήρως – τα μέτρα προστασίας.

Η κατάσταση αυτή απεικονίζεται και στα ποσοστά της ανεργίας που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς τον Ιανουάριο ανακόπηκε η πτωτική πορεία του ποσοστού της ανεργίας με το ποσοστό να παραμένει στο 12,8% (όπως και τον Δεκέμβριο). Οι άνεργοι έφθασαν τα 587.152 άτομα, μόλις 7.100 άτομα λιγότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (ποσοστό μείωσης 1,2%).

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τον Σεπτέμβριο 2021 – διατύπωνε τον προβληματισμό για τις εξελίξεις που θα συμβούν στην αγορά εργασίας με την άρση των μέτρων προστασίας, όπως είναι οι αναστολές συμβάσεων και άλλα περιοριστικά μέτρα που κρίθηκαν αναγκαία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Το σύνολο των οικονομικών Οργανισμών – εντός και εκτός της χώρας – εξέφραζαν ερωτηματικά για την αντίδραση της αγοράς μετά την άρση των προστατευτικών μέτρων. Ενδεικτική ήταν η «προσέγγιση» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που διατύπωνε φόβους για την εξέλιξη των στοιχείων της αγοράς εργασίας όταν θα εκλείψει ο «παραμορφωτικός φακός» των μέτρων. Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος αύξησης της ανεργίας και προτείνει παρεμβάσεις που να στοχεύουν στην προστασία της απασχόλησης.