Μπορεί το 2021 να μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της μεγάλης εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο η προσπάθεια για επιστροφή των δεικτών καθυστερήσεων στα ευρωπαϊκά επίπεδα θα συνεχιστεί και εφέτος.

Κατά την περυσινή χρήση οι συστημικοί όμιλοι πέτυχαν κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους στα 14,9 δισ. ευρώ από 53,40 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 και το ποσοστό τους ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου από το 33% στο 10%.

Ακόμη όμως υπάρχει απόσταση από το μέσο όρο της ΕΕ που κινείται σε επίπεδα κάτω του 3%. Ως εκ τούτου, η σχετική σύγκληση προϋποθέτει περισσότερη δουλειά από εφέτος.

Σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των 4 μεγάλων του κλάδου, όπως παρουσιάστηκαν κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2021 την περασμένη εβδομάδα, το 2022 στοχεύουν στην περαιτέρω συρρίκνωση των κόκκινων δανείων κατά 4,3 δισ. ευρώ περίπου.

Με τον τρόπο αυτό τα προβληματικά χαρτοφυλάκια θα περιοριστούν στα επίπεδα των 10,5 δισ. ευρώ και ο δείκτης τους στο 6,8% ή και χαμηλότερα. Φυσικά, η επίτευξη αυτού του στόχου θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, καθώς πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας νέων επισφαλειών, όσο τα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα πιέζονται.

Τα σχέδια κάθε ομίλου

Με δεδομένο λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπροσθοβαρούς προγράμματος εξυγίανσης στον κλάδο έχει ολοκληρωθεί, στα επόμενα τρίμηνα θα δοθεί έμφαση στην αποθεραπεία κόκκινων δανείων και στην αύξηση των ανακτήσεων μέσω ρευστοποίησης ενεχύρων.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι και οι προγραμματισμένες κινήσεις ανά τράπεζα είναι οι εξής:

Alpha Bank

Η Alpha Bank θα αποενοποιήσει το 2022 μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 1,50 δισ. ευρώ και θα επιχειρήσει την περαιτέρω μείωση του αποθέματός τους κατά 700 εκατ. ευρώ μέσω οργανικών κινήσεων.

Με τον τρόπο αυτό τα NPEs και ο δείκτης τους εκτιμάται ότι θα πέσουν από τα 5,1 δισ. ευρώ και το 13% σήμερα σε 2,9 δισ. ευρώ και 7% αντίστοιχα, ως το τέλος της εφετινής χρονιάς.

Ειδικότερα, είναι προγραμματισμένη μία τιτλοποίηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 400 εκατ. ευρώ με την κωδική ονομασία Solar και πωλήσεις δανείων επιχειρηματικής πίστης, ναυτιλιακών χορηγήσεων και χρεών από τον κλάδο του leasing της τάξης των 1,1 δισ. ευρώ.

Eurobank

Στοχεύει στη μείωση των κόκκινων δανείων στα 2,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου στο τέλος του έτους από 2,8 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και στην υποχώρηση του δείκτη NPE από το 6,8% στο 5,8% αντίστοιχα.

Ο σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω πωλήσεων κατά 300 εκατ. ευρώ, ρευστοποιήσεων κατά 200 εκατ. ευρώ και διαγραφών κατά 300 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθούν οι αναμενόμενες εισροές νέων επισφαλειών της τάξης των 400 εκατ. ευρώ που αναμένει η διοίκηση της Eurobank για το 2022.

Εθνική Τράπεζα

Στόχος της διοίκησής της είναι η μείωση του δείκτη ΝΡΕ στο 6% στο τέλος της εφετινής χρονιάς από 6,9% το 2021, με την υποχώρηση των επισφαλειών από τα 2,1 δισ. ευρώ στα 1,8 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή θα καταστεί δυνατή μέσω οργανικών κινήσεων, δηλαδή με επιτυχημένες ρυθμίσεις χρεών, καθώς και μέσω πωλήσεων ενεχύρων.

Πειραιώς

Η διοίκησή της θέλει να περιορίσει το κόκκινο χαρτοφυλάκιό της από τα 4,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 σε τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ εφέτος, με στόχο να μειώσει το δείκτη NPE από το 13% σε 8% το ίδιο διάστημα.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει συναλλαγές αποενοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 600 εκατ. ευρώ, ενώ θα δώσει έμφαση στην αποθεραπεία μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω αναδιαρθρώσεων.