Οι γυναίκες εργάζονται τόσο φιλότιμα, τόσο σκληρά, τόσο αποδοτικά όσο και οι άνδρες. Ωστόσο δεν προάγονται με την ίδια ευκολία. Σύμφωνα με την έκθεση «Women In the Workplace 2021», οι διευθυντικές θέσεις καταλαμβάνονται κατά 62% από άνδρες και μόλις 38% από γυναίκες.

Σύμφωνα, επιπλέον, με την FTSE Women Leaders Review, μόλις το 39,1% των μελών Δ.Σ. των μεγαλύτερων βρετανικών επιχειρήσεων είναι γυναίκες. Όμως μόνο το 13,5% των μεγαλοστελεχών που ασκούσαν εκτελεστικούς ρόλους ήταν γυναίκες. Ελάχιστες επίσης ήταν οι διευθύνουσες σύμβουλοι, οι εκτελεστικές ή οι οικονομικές διευθύντριες.

Πώς λοιπόν θα μπορούσε μια εταιρεία να ανοίξει δρόμους αποδοχής, προσφοράς, καταξίωσης και ισότητας σε γυναίκες, και μάλιστα πολλές γυναίκες, ώστε να αντιστραφούν οι αναλογίες σε διευθυντικές θέσεις;

Πώς θα μπορούσε στο σύνολο της διοίκησης και της οικονομίας να ανατραπεί το αρνητικό για τις γυναίκες ισοζύγιο της ανάληψης ηγετικών θέσεων;

Η φετινή 8η Μαρτίου, η Ημέρα της Γυναίκας, είναι μια ακόμη ευκαιρία να τεθούν πάλι τα ζητήματα ισότητας επί της ουσίας και σε όλο το εύρος τους. Με αυτή την ευκαιρία η ΕΥΔΑΠ προβάλλει το δικό της παράδειγμα για το πώς μπορεί η αναγνώριση της σημαντικής θέσης των γυναικών να είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει:

  • Το 80% των γενικών διευθυντών και των διευθυντών δραστηριοτήτων στην ΕΥΔΑΠ είναι γυναίκες.
  • Το 58% των εργαζομένων στη Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων είναι γυναίκες.
  • Το 54% των θέσεων ευθύνης στην ΕΥΔΑΠ καλύπτονται από γυναίκες.
  • Το 50% των εργαζομένων σε επιστημονικές θέσεις είναι γυναίκες.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Ελλάδας έχει δημιουργήσει ένα βίντεο, στο οποίο Γενικές Διευθύντριες και Διευθύντριες Δραστηριοτήτων μιλούν για τις αξίες που διέπουν τον οργανισμό, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η δουλειά τους και τις δυνατότητες εξέλιξης που τους έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκεί.

Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις με τις οποίες οι γυναίκες στελέχη της ΕΥΔΑΠ περιγράφουν τις αντιλήψεις και την πείρα τους από τις πολυετείς θητείες τους στην εταιρεία, που τις οδήγησαν στην κορυφή. Αλλά και την πολιτική της εταιρείας, η οποία είναι βασισμένη στις ικανότητες των στελεχών της και όχι στο φύλο τους.

Η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια πως είναι ένας οργανισμός που δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό του απεριόριστες ευκαιρίες ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου.

Εξάλλου, αυτό αποτελεί και δέσμευση του οργανισμού στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει.   Και αυτή η δέσμευση ελπίζουμε να αποτελέσει πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά που μπαίνει στον εργασιακό στίβο για να διεκδικήσει και να κερδίσει τα όνειρά της.