Η μείωση των φυσικών αλληλεπιδράσεων, που έχει επιβληθεί από το σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων επί έναν χρόνο τώρα, μας έχει οδηγήσει πέραν όλων των άλλων και στηv «τεχνολογία της ψηφιακής φορολογίας» και ευρύτερα στην περίοδο του λεγόμενου «ψηφιακού καπιταλισμού».

Το νέο στοιχείο που διαφοροποιεί, με επαναστατικό θα λέγαμε τρόπο, το παρόν από το παρελθόν στον τομέα της φορολογίας είναι το τεράστιο πλήθος της καταγεγραμμένης πλέον οικονομικής πληροφορίας, πράγμα που αποτελεί τον πλούτο και την πηγή της ψηφιακής φορολογίας.

Η νέα αυτή φορολογική πραγματικότητα έρχεται να καλύψει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα κενά και τις αδυναμίες του παρελθόντος, τα οποία δημιουργούσε η μόνιμη ατολμία των εκάστοτε κυβερνήσεων στο θέμα της «διεύρυνσης της φορολογικής βάσης».

Η επί πολλά χρόνια «περίοπτη» θέση της χώρας μας στο θέμα της φοροδιαφυγής, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, βρίσκει την καλύτερη ευκαιρία της σταδιακής και αποτελεσματικής του επίλυσης με την αξιοποίηση της πολύτιμης σωρευμένης οικονομικής πληροφορίας που αφορά το σύνολο των συναλλαγών.

Ευελπιστούμε, σύμφωνα και με τα όσα βλέπουμε και ακούμε καθημερινά από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών, ότι πολύ σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα των ψηφιακών φορολογικών παρεμβάσεων για τη συρρίκνωση της προκλητικής φοροδιαφυγής, προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινωνική  και οικονομική δικαιοσύνη στη κατανομή των φορολογικών βαρών των πολιτών.

Είναι ευχής έργο και αγαθή η συγκυρία των ταυτόχρονων ταμειακών ροών του ευρωπακέτου των 60 δισ. ευρώ που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια και θα βρίσκονται κάτω από το δίχτυ των ψηφιακών φορολογικών εφαρμογών και μηχανισμών ελέγχου, αποκλείοντας κάθε περιθώριο φοροδιαφυγής. Να σημειώσουμε εδώ και τις ταυτόχρονες εν εξελίξει κοσμογονικές αλλαγές στο παγκόσμιο φορολογικό γίγνεσθαι με την καθιέρωση των δύο πυλώνων του συνολικού ψηφιακού φορολογικού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτών των σημαντικών ψηφιακών φορολογικών εξελίξεων δημιουργείται και η δυνατότητα – και η ανάγκη – επανεξέτασης των τεχνικών των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων. Εξίσου αναγκαία και σημαντική  εκτιμούμε και την επανεξέταση των τεχνικών και των πρακτικών της φορολόγησης και των ελέγχων για τα φυσικά πρόσωπα. Η χώρα μας είναι μακράν η πρώτη χώρα του ΟΟΣΑ με τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών ατομικών επιχειρήσεων και συνεπώς με τον μικρότερο αριθμό μισθωτών.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε την κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο εξέλιξη όλων των παραπάνω εφαρμογών εν όψει των συνεχιζόμενων απειλών από τις νέες παραλλαγές της πανδημίας.

Η χώρα μας – έξω από τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας – βρίσκεται στις πλέον ευνοϊκές συγκυρίες για να μετασχηματιστεί ουσιαστικά μέσω της ψηφιοποίησης στο πεδίο της φορολογίας με συνέπεια την οικονομική και κοινωνική  ευημερία.

*Ο κ. Κώστας Σφακάκης είναι σύμβολος διοίκησης επί φορολογικών θεμάτων του ΣΕΒ.