Στις 10 Ιανουαρίου ένα διθέσιο µαχητικό αεροσκάφος της F-16D Block 52+, το οποίο επέστρεφε από εκπαιδευτική δραστηριότητα, στην 115 Π.Μ. στα Χανιά στο πλαίσιο του ΣΜΕΤ (Σχολείου Μετεκπαίδευσης), που υλοποιείται για τους νεοτοποθετηθέντες χειριστές, βγήκε εκτός διαδρόµου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τροχοδρόµηση το πλήρωµα απέτυχε να επιβραδύνει το αεροσκάφος και, έτσι, αυτό εξάντλησε το σύνολο του µήκους του διαδρόµου 11/29, που ανέρχεται στα 3.347 µέτρα, και βγήκε εκτός για απόσταση 1,5 µέτρου. Συνήθως µια τυπική απόσταση προσγείωσης ενός µαχητικού αεροσκάφους ανέρχεται περί τα 800 µε 1.000 µέτρα.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, φαίνεται πως εξαντλήθηκαν και τα 3 χλµ. του διαδρόµου.

Εξακολουθεί, πάντως, όπως μεταδίδει το «Ελεύθερος Τύπος», να υπάρχει το ερώτηµα εάν εξαντλήθηκε το µήκος του διαδρόµου ή το αεροσκάφος παρέκκλινε της πορείας του και βγήκε εκτός πριν διαγράψει το σύνολο του µήκους του. Το δεύτερο φαίνεται πως είναι το πιθανότερο.

Η κατάσταση του αεροσκάφους

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του αεροσκάφους, οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να έχει υποστεί κάποια σηµαντική ζηµιά. Κατά την ταλάντωση όµως εξόδου από τον διάδροµο, µέρος του αεροσκάφους ήλθε σε στιγµιαία επαφή µε το έδαφος. Επειτα από επιτόπιο έλεγχο, το αεροσκάφος µετακινήθηκε και τροχοδρόµησε µε τον κινητήρα του σε λειτουργία µέχρι τον χώρο στάθµευσης.

Οι ζηµιές που προκλήθηκαν, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρονται ως επισκευάσιµες σε επίπεδο µονάδας. Σε κάθε περίπτωση όµως το µαχητικό θα υποστεί εκτεταµένη τεχνική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί ακόµα και η µικρότερη λεπτοµέρεια ως αποτέλεσµα της υπέρβασης του διαδρόµου.

Παρότι το ατύχηµα ήδη διερευνάται από την Πολεµική Αεροπορία µε κάθε λεπτοµέρεια, εκτιµήσεις αναφέρουν ότι θα µπορούσε να ήταν ένα µικρό λάθος του εκπαιδευόµενου το οποίο δεν πρόλαβε να αποτρέψει ο εκπαιδευτής, καθώς αφήνει ένα περιθώριο πρωτοβουλίας στον εκπαιδευόµενο.