Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Συνεδριάζει αύριο 8 Νοεμβρίου το Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τις μακροοικονομικές προοπτικές στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων του πληθωρισμού και των προοπτικών πολιτικής.

Μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή απόψεων θα αφορά τις τιμές της ενέργειας στο πλαίσιο των εξελίξεων του πληθωρισμού.

Η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με τον πληθωρισμό -κυρίως σε ενέργεια και τρόφιμα- να καλπάζει επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται κοινή φόρμουλα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ήδη η Κομισιόν έχει προτείνει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη μέτρων, προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη -μέλη να υιοθετήσουν μέτρα.

Ψηφιακό ευρώ

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τους στόχους πολιτικής και τις χρήσεις του ψηφιακού ευρώ σε συνάρτηση με τον ταχύ ρυθμό ψηφιοποίησης στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου του ψηφιακού ευρώ στην ευρωζώνη και στο κοινό νόμισμα. Οι υπουργοί θα προβούν επίσης σε απολογισμό των σχετικών πρωτοβουλιών και εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση σχετικά με τα τέσσερα θέματα που αφορούν το ψηφιακό ευρώ, όπως συμφωνήθηκαν από το Eurogroup κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Ιουλίου 2021.

Διεθνείς διασκέψεις

Ο Πρόεδρος του Eurogroup θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις διεθνείς συνόδους στις οποίες συμμετείχε τον Οκτώβριο, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων συνόδων της G7, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με την ατζέντα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο eurogroup την ανανεωμένη επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας στη διάσταση της ευρωζώνης.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν πώς μπορεί το Eurogroup να χειριστεί την εν λόγω επανεξέταση και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στον συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών και τις προκλήσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) μετά την πανδημία COVID-19.

Ενημέρωση σχετικά με την τραπεζική ένωση και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

Τέλος, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα της έκθεσης παρακολούθησής τους για τους δείκτες μείωσης του κινδύνου, την οποία καταρτίζουν δύο φορές τον χρόνο.

Οι υπουργοί θα αξιολογήσουν επίσης τις προετοιμασίες για τη θέσπιση του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

Την Τρίτη συνεδριάζει το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων

Οι αρμόδιοι υπουργοί της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την οικονομία της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19 και σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική διακυβέρνηση. Θα συζητήσουν το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης και θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη μελλοντική πορεία όσον αφορά τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Πρόκειται επίσης να συζητήσουν την παρούσα κατάσταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Next Generation EU, μιας προσωρινής δέσμης μέτρων ανάκαμψης που θα συμβάλει στην τόνωση των οικονομιών της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19, και συνάμα την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του πυρήνα του Next Generation EU, ο οποίος υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ με δάνεια και επιχορηγήσεις.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε σχέση με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Τιμές της ενέργειας και πληθωρισμός

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού και θα συζητήσουν τις πολιτικές επιπτώσεις της. Τη συζήτηση θα πλαισιώσει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Επίσης, θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, μιας δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και στην ενίσχυση της εποπτείας και της διαχείρισης κινδύνων του ίδιου τομέα.

Η σλοβενική Προεδρία θα παράσχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέταση νομοθετικές προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Διεθνείς συναντήσεις

Η σλοβενική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνόδους των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G20 και τις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ στις 13-14 Οκτωβρίου 2021 και θα προωθήσουν τη σχετική συνέχεια.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020.

Πηγή ot.gr