» ‘Εστι μεν ουν τα εν τη φωνή των εν τη ψυχή παθημάτων σύμβολα».

Στον Αριστοτέλη πήγε  ο νους μου, ακούγοντας τη μονότονη φωνή του νέου υπουργού Υγείας αλλά και στον πατέρα του, που θα με επιπλήξει για το μονοτονικό της αντιγραφής του παραθέματος.

Πήγε βέβαια και στον θυμόσοφο λαό: «Άβυσσος η ψυχή  του ανθρώπου».

Αλλά και στο: «Κατά  φωνή κι ο γάιδαρος». Για να μην πω το: » Κατά μάνα  κατά κύρη…..»