Το 69% των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ διαπραγματεύεται με αρνητικά επιτόκια, δηλαδή οι επενδυτές πληρώνουν για να αγοράσουν το χρέος συγκεκριμένων χωρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Tradeweb, τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης με αρνητικές αποδόσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του Αυγούστου  σε 6,4 τρισ. ευρώ ή περίπου στο 69% της συνολικής της αγοράς κρατικού χρέους που ανέρχεται σε 9,2 τρισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έχουν μεταβληθεί ελάχιστα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πως τα δεδομένα επιβάλλουν να έχουν ακόμη στο χαρτοφυλάκιο τους κρατικό χρέος με αρνητικές αποδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία δείχνουν πως στο τέλος του Αυγούστου τα εταιρικά ομόλογα με αρνητική απόδοση στην ζώνη του ευρώ περιορίστηκαν στα 1,65 τρισ. ευρώ (από 1,87 τρισ. ευρώ  στο τέλος του Ιουλίου) ή περίπου στο 45% της συνολικής αγοράς που φθάνει στα  3,7 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Capital Economics πάντως, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα αποσύρουν σταδιακά τα μέτρα στήριξης των οικονομιών, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, με την αύξηση όμως του κόστους δανεισμού να είναι μικρότερη στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις ΗΠΑ, καθώς προβλέπει πως ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει τις προβλέψεις στις ΗΠΑ αλλά όχι στην Ευρωζώνη, ενώ και η ΕΚΤ θα προχωρήσει  ποιο αργά σε σχέση Fed στη σταδιακή μείωση των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων (tapering).

Οι προβλέψεις

Έτσι, αναμένει πως το κόστος δανεισμού ως το τέλος του 2022 θα αυξηθεί κατά 95 μονάδες βάσης στα 10ετή ομόλογα αναφοράς των ΗΠΑ, σε σχέση με 40 μονάδες βάσης για τα 10ετή γερμανικά ομόλογα, που αποτελούν και ομόλογα αναφοράς για την ζώνη του ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη θα αυξηθούν τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η οικονομική ανάκαμψη θα συνεχίζεται και οι ανησυχίες για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, οι οποίες και έχουν συγκρατήσει ως τώρα τις αποδόσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες, θα αρχίσουν να περιορίζονται.