Με ρυθμό άνω του 13% ετησίως εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ του 2ου τριμήνου της χώρας μας (0,7% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση), έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 10% , λαμβάνοντας μεγάλη ώθηση από την ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό αναφέρεται στον μηνιαίο δείκτη της Εθνικής Τράπεζες της Ελλάδος για την εκτίμηση του ΑΕΠ, ο οποίος επικαιροποιήθηκε, προκειμένου να συμπεριλαμβάνει την πληροφόρηση από τους πλέον πρόσφατους δείκτες οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύτηκαν έως τον Αύγουστο του 2021.

Οι νέες εκτιμήσεις αποτυπώνουν ισχυρότερη, από την αρχικά εκτιμώμενη, ανοδική δυναμική του ΑΕΠ την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που είχε βασιστεί σε διαθέσιμη πληροφόρηση έως τις αρχές του Ιουνίου του 2021.

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές είναι και οι διαθέσιμες ενδείξεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου φαίνεται ότι η ταχεία άνοδος του εισερχόμενου τουρισμού – που αρχίζει πλέον να προσεγγίζει τα επίπεδα των αντίστοιχων μηνών του 2019 – συνδυάζεται με την αυξημένη εγχώρια ζήτηση και ενισχύει την ήδη έντονα ανοδική τροχιά της εγχώριας παραγωγής.

Το άνοιγμα της οικονομίας και η υποχώρηση της αβεβαιότητας ενεργοποίησαν την ιδιωτική κατανάλωση – για αγαθά αλλά, κυρίως, για υπηρεσίες – και απελευθέρωσαν μέρος της λανθάνουσας ζήτησης.

Έντονη ήταν η ανταπόκριση της ζήτησης των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες στην άρση των περιορισμών, όπως καταδεικνύεται από την έντονη αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, των αερομεταφορών, και της διασκέδασης-αναψυχής το 2ο τρίμηνο του 2021 (+194%, +192% και +84% ετησίως).

Οι δείκτες κινητικότητας αλλά και τα πρώτα δεδομένα που αφορούν την κίνηση ή/και τις πληρότητες στις εγχώριες οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές δείχνουν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες και ειδικά για αυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό από κατοίκους της χώρας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου να συγκλίνουν ή και να υπερβαίνουν τους αντίστοιχους μήνες τους 2019.

Ο εισερχόμενος τουρισμός ανέκαμψε δυναμικά τον Ιούλιο-Αύγουστο υποδηλώνοντας αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης της αρχικής μας εκτίμησης για εισπράξεις που να αντιστοιχούν στο 50% των ετήσιων εισπράξεων του 2019

Η πρόοδος στο εμβολιαστικό πρόγραμμα στο υπόλοιπο του έτους θα καθορίσει αν η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα προσεγγίσει ή θα υπερβεί το 5,7% το 2021