Εναλλακτικές μεθόδους, πέραν του Ταμείου Ανάκαμψης, για τη χρηματοδοτική στήριξη της πραγματικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, αναζητούν τράπεζες, υπουργείο Οικονομικών και παραγωγικοί φορείς, καθώς εκτιμάται ότι δεν θα είναι λίγες οι επιχειρήσεις που θα μείνουν εκτός του ευρωπαϊκού πακέτου.

Το θέμα συζητήθηκε στη δεύτερη κατά σειρά τακτική τηλεδιάσκεψη, με βασικό θέμα τη ρευστότητα στην αγορά, που είχε χθες το οικονομικό επιτελείου της κυβέρνησης (Χρ. Σταϊκούρας, Θ. Σκυλακάκης, Γ. Ζαββός) με ανώτερα τραπεζικά στελέχη και εκπροσώπους από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας.

Από την κυβερνητική πλευρά ξεκαθαρίστηκε σε όλους τους τόνους πως τα πάμφθηνα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,70 δισ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις και σε καμία περίπτωση χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιπλέον, επισημάνθηκε πως για να περάσει κάποιος το κατώφλι του Ταμείου, βασική προϋπόθεση είναι το επενδυτικό του σχέδιο να πληροί τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας που έχουν αποφασιστεί.

Συγκεκριμένα, μία επένδυση οφείλει να προάγει την καινοτομία ή την εξωστρέφεια ή την πράσινη ανάπτυξη, είτε να συμβάλλει στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο αποτελεσματικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Πρόκειται για απαράβατο κανόνα της ΕΕ, που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να προκύψουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την όλη διαδικασία.

Εξάλλου, από το υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισαν πως το χρηματοδοτικό πλάνο «κλείδωσε» στο 40-40-20. Δηλαδή κάθε επένδυση θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά 40% από τους πόρους του ΤΑ, κατά 40% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 20% από την ίδια συμμετοχή του επενδυτή. Ως εκ τούτου εγκαταλείπονται τα σενάρια για σχήμα 50-30-20 που είχαν συζητηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ποιοι μένουν εκτός

Μετά τις παραπάνω επισημάνεις εκφράστηκε τόσο από τους παραγωγικούς φορείς, όσο και από τις τράπεζες, προβληματισμός για το ενδεχόμενο υγιείς και αξιόχρεες κατά τα άλλα επιχειρήσεις, λόγω της φύσης των επενδύσεών τους, να κοπούν από τις δράσεις που θα προκηρυχθούν.

Θα χάσουν με τον τρόπο αυτό τη μοναδική ευκαιρία διασφάλισης σχεδόν δωρεάν χρήματος για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους μέσω νέων επενδύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να αντιμετωπιστεί το διαφαινόμενο πρόβλημα, αποφασίστηκε να συσταθεί μία κοινή ομάδα εργασίας, η οποία θα αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για να μην μείνουν εκτός του χρηματοδοτικού πάρτι, νομικά πρόσωπα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά των τραπεζών υπογραμμίστηκε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό η δημιουργία νέων αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως αυτά που έτρεξαν τους πρώτους μήνες της πανδημίας.

Δηλαδή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών εγγυήσεων να σχεδιάσει και να προκηρύξει νέες δράσεις στήριξης των βιώσιμων επιχειρήσεων, που για διάφορους λόγους δεν θα καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.