Στο Αρχείο τέθηκε από την Εισαγγελία η υπόθεση των καταγγελιών εναντίον των Αρσακείων.

Σε ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων) αναφέρει τα εξής:

Το γνωστό -προσφάτως ανακύψαν- πολύ λεπτό, ουσιαστικό και σημαντικό θέμα των καταγγελιών αποφοίτων μας, το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων) το χειρίστηκε ευθύς αμέσως με την απαιτούμενη και αναγκαία αίσθηση ευθύνης. Το παρέπεμψε αυθημερόν στην Εισαγγελία ώστε να εξεταστεί σε βάθος και να αντιμετωπισθεί δίκαια, αντικειμενικά, ανεπίληπτα και χωρίς καμία ανάμειξη της ιδίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Παράλληλα, η Φ.Ε. εφοδίασε αμέσως και λεπτομερώς την Εισαγγελία με το σύνολο των στοιχείων που της ζητήθηκαν συμπληρωματικά, όπως επίσης και με κάθε νέο σχετικό στοιχείο.

Η Εισαγγελία, όλο αυτό το διάστημα, ερεύνησε ενδελεχώς το θέμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και, την 1η/7/2021, έκρινε ότι η σχετική υπόθεση πρέπει να τεθεί στο Αρχείο.

Η Φ.Ε. επέλεξε να κινηθεί θεσμικά έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η απόφαση αυτή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η οποία εγκρίθηκε και από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών δικαιώνει το διαχρονικό έργο και την ιστορική παρουσία και δραστηριότητα του συνόλου των Αρσακείων Σχολείων, ισότιμων μη κερδοσκοπικών Σχολείων, τα οποία στα 185 χρόνια λειτουργίας τους έχουν εφοδιάσει την πατρίδα μας με 300.000 αποφοίτους που έτυχαν μιας ποιοτικής και υψηλού επιπέδου παιδείας, με αρχές, κανόνες και αξίες.

Με βάση την ως άνω απόφαση η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία δηλώνει τα εξής:

1. Η ανοχή μας στους συκοφάντες τελείωσε.

Δεν έχουν πλέον τη δικαιολογία να επικαλούνται «υποψίες» ή «ειλικρινές ενδιαφέρον» προκειμένου να συκοφαντούν εκ του ασφαλούς. Οι νομικοί μας παραστάτες έχουν λευκή και δεδομένη εντολή να καταδιώξουν αστικά και ποινικά όσους επιδιώξουν να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο λάσπης, χωρίς διακρίσεις.

2. Αναφορικά, δε, με τους καταγγέλλοντες αποφοίτους – μαθητές μας:

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν ερεύνης της υποθέσεως, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Η μεθόδευση της όλης κινητοποίησης [σ.σ. της υπογραφής της εν λόγω επιστολής] αποσκοπούσε κυρίως στην έκφραση δημόσιας διαμαρτυρίας των αποφοίτων που συμμετείχαν σε αυτήν για την αυστηρότητα του τρόπου λειτουργίας των Αρσακείων Σχολείων».

Προς την ίδια κατεύθυνση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δέχτηκε ότι η πρωτοβουλία σύνταξης της σχετικής επιστολής από κάποιους αποφοίτους εξηγείται από την κοινωνική συγκυρία και στόχευε στη γενικότερη ανάδειξη σχετικών προβλημάτων εντός των εκπαιδευτικών κοινοτήτων «και όχι στην καταγγελία επιμέρους αξιοποίνων πράξεων».

Σημειώνεται δε ότι οι Εισαγγελείς επισημαίνουν ότι ορισμένοι εκ των υπογραφόντων την επιστολή «δήλωσαν αυθαίρετη χρήση του ονόματός τους ή έλλειψη ακριβούς γνώσης του περιεχομένου της, ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών με σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσαν την ανάκληση της συμμετοχής τους στη σχετική κίνηση».

Ωστόσο, οι καταγγείλαντες δεν παύουν να είναι απόφοιτοι των Σχολείων μας∙ να είναι, δηλαδή, δικά μας παιδιά που φοίτησαν στα Αρσάκεια Σχολεία. Κατανοούμε ότι κάποια ενδεχόμενα περιστατικά και αστοχήματα της σχολικής καθημερινότητας (επιπλήξεις, υπερβολική αυστηρότητα, ατυχείς χαρακτηρισμοί, μη επιθυμητές βαθμολογικές αξιολογήσεις κ.λπ.), καίτοι δεν έχουν προφανώς κανένα νομικό ενδιαφέρον, ενδεχομένως να τους πίκραναν και θέλησαν να διαμαρτυρηθούν δημόσια, έστω και με υπεργενικευμένο και παρεξηγήσιμο λόγω της συγκυρίας τρόπο. Ως «εκπαιδευτικοί – γονείς» τους -Διοίκηση και δάσκαλοι- οφείλουμε να τους καταλάβουμε και να μας προβληματίσουν οι λόγοι που οδήγησαν στην καταγγελία τους.

Δεν μένουμε όμως εκεί.

Το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας απεφάσισε ήδη την συγκρότηση μιας -νέας- μικρής και ευέλικτης «Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», συγκροτούμενης από εκπαιδευτικούς και γονείς των Σχολείων μας, η οποία θα είναι ευχερώς προσβάσιμη και δεκτική παραπόνων για το σύνολο των μαθητών όλων των Σχολείων μας, ώστε να λαμβάνει γνώση και να επιλαμβάνεται αποτελεσματικά και με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον των μαθητών μας επί όσων για οποιονδήποτε λόγο δεν φθάνουν στους αρμόδιους -ήδη υφιστάμενους- φορείς των Σχολείων μας (Ψυχολογική Συμβουλευτική Υπηρεσία, Καθηγητές, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Διευθυντές Σχολείων και Εποπτεία Σχολείων). Τα περιστατικά αυτά θα ερευνώνται αμέσως και θα προωθούνται στο Δ.Σ. το οποίο θα επιλαμβάνεται της τάχιστης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση και αμιγώς προς τον σκοπό της πρόληψης, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία θα απευθυνθεί και στον «Συνήγορο του Παιδιού», μια Ανεξάρτητη Αρχή με αναμφισβήτητο κύρος και εξειδίκευση, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη, επίσης εξειδικευμένη, Αρχή ή Οργανισμό, προκειμένου να λάβει κατευθύνσεις, βέλτιστες πρακτικές και κάθε άλλη δυνατή συνδρομή η οποία θα ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες δομές της (Ψυχολογική Υπηρεσία, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, νέα Επιτροπή κ.ά.). Επισημαίνεται ότι οι Δομές αυτές έχουν ήδη παραγάγει εξαιρετικά σημαντικό έργο σε δύσκολες και ευαίσθητες περιπτώσεις, οι οποίες παγίως αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των Αρχών και στο πλαίσιο απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τέλος, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όλων μας είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδώσει αποτελέσματα. Οι γενικόλογες φημολογίες, οι οποίες ποτέ δεν πρόκειται να εξαλειφθούν, αν μη τι άλλο, δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται έγκυρες πληροφορίες και επιπρόσθετες ριζικές εκ μέρους μας παρεμβάσεις.

Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει.