Πάλι καλά με τον Χατζηδάκη.

Στην ταινία του ’36, ο  Τσάρλι Τσάπλιν, βάζει  ως Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή, (μέσω  γιγαντο-οθόνης) τα  αφεντικά.