Στην έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων προχώρησε η ακτοπλοϊκή εταιρεία Attica Συμμετοχών (Superfast, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways) συνολικής αξίας 69,7 εκατ. ευρώ για τη ναυπήγηση τριών ταχύπλοων Aero Catamaran αλλά και για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Άλφα Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία και τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksportkreditt Norge AS με την εγγύηση της Norwegian Export Credit Guarantee Agency, για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εκδοθεί από 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, μέχρι ποσού 14,7 εκατ., ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης και αγοράς (pre-delivery & post-delivery finance), τριών επιβατηγών ταχύπλοων πλοίων τύπου AERO Catamaran, βάσει της ήδη ανακοινωθείσας συμφωνίας με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, πέραν της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου, κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση της εν λόγω επένδυσης αποτέλεσαν και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG), αφού τα τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, θα συντελέσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στη μείωση του χρόνου ταξιδιού, στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, και τελικά στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών και των τοπικών κοινωνιών.

Eπίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας ύψους έως 55 εκατ ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα νέα κεφάλαια διατίθενται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς που θα ενισχύσουν σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδιασμού του, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προσαρμογή στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.