Η κρίση του κορωνοϊού και η δυνατότητα ανάκαμψης από την πανδημία θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα μεταξύ των ευρωβουλευτών και των βουλευτών των εθνικών Κοινοβουλίων, ενώ παράλληλα οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της παραγωγής εμβολίων κατά της Covid-19 και θα ψηφίσουν την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό.

Συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίων

Οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές των εθνικών Κοινοβουλίων της Ε.Ε., τα υποψήφια κράτη-μέλη και τα κράτη παρατηρητές, συζητούν τη Δευτέρα το μεγάλο θέμα της επόμενης ημέρας της πανδημίας και τις οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της ανάκαμψης.

Παραπληροφόρηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Την ίδια ημέρα, οι ευρωβουλευτές της ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις συζητούν, με τον επίτροπο Τιερί Μπρετόν και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής θέσπισης κανονισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Στη Σύνοδο Ολομέλειας του Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ε.Ε. να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προστατεύοντας παράλληλα την ελευθερία της έκφρασης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) ψηφίζει την Τρίτη επί έκθεσης για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα, με σκοπό τη στήριξη της ευρωπαϊκής καινοτομίας και την παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων.

Βιώσιμος τουρισμός και θαλάσσιες μεταφορές

Ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. Την Τετάρτη, η Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσει έκθεση με την οποία παροτρύνει για τη λήψη μέτρων που θα καταστήσουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Την επόμενη ημέρα, η Επιτροπή ψηφίζει μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Εκπαίδευσης θα ψηφίσει προτάσεις για την ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση στην Ε.Ε. είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας, την ανάκαμψη, την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Εμβόλια

Την Πέμπτη, οι Επιτροπές Υγείας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου θα εξετάσουν τρόπους για να ενισχυθεί η παραγωγή εμβολίων για τον κορωνοϊό και για τη βελτίωση της διανομής τους, με εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Μια μέρα πριν, η Επιτροπή Εμπορίου θα συζητήσει τα μέτρα ως προς τη διαφάνεια και την έγκριση εξαγωγών των εμβολίων.