Εγκρίθηκε και ξεκινά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 2.000 εργαζόμενους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του πλάνου σωτηρίας των ΕΛΤΑ που παρουσίασε η κυβέρνηση στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, και θα «κλείσει» την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021.

Το φιλόδοξο πλάνο μετασχηματισμού της εταιρείας, έχοντας έναν ορίζοντα τετραετίας για την επίτευξη βιωσιμότητας, εστιάζει πέρα από τη μείωση του και στην ανανέωση του προσωπικού το οποίο και θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την είσοδο των ΕΛΤΑ στην ψηφιακή εποχή. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν επιχειρηθεί σε δημόσια επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού σήμερα υπερβαίνει τα 50 έτη, με αποτέλεσμα να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο έχει εθελοντικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ηλικίας και προϋπηρεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος ηλικίας τους και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών.

Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου προβλέπει σημαντικές πρόνοιες για τους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν. Συγκεκριμένα, προβλέπει εφάπαξ καταβολή 24 έως και 45 μισθών ανάλογα με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου, καταβολή ενός επιπλέον μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο και τέλος, επέκταση για 2 έτη της πρόσθετης Ασφάλισης Ζωής και Υγειονομικής περίθαλψης μέσω του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

Ειδική πρόβλεψη, επίσης, γίνεται για τους εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για εργαζόμενους με τέκνα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους θα καταβάλλονται επιπλέον πέντε μισθοί.

Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε διαδικασία ευρύτατου μετασχηματισμού για την ανάσχεση της αρνητικής πορείας στην οποία περιήλθε η εταιρεία ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας μείωσης του παραδοσιακού επιστολικού ταχυδρομείου και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος είναι η εταιρεία να γίνει σύντομα ανεξάρτητη, επιχειρηματικά ευέλικτη, οικονομικά βιώσιμη και επιχειρησιακά ανταγωνιστική.

Όταν τα παραπάνω επιτευχθούν, σύμφωνα με το πλάνο της ελληνικής κυβέρνησης, τότε θα μπει στο κάδρο και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.