Ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά τμήμα θεσμοθετείται από το καλοκαίρι του 2021 και τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, με βάση τις προτάσεις που εισηγείται το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο αποκάλυψε «Το Βήμα» στις 6 Δεκεμβρίου, η βάση εισαγωγής θα είναι συνάρτηση του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα.

«Το Βήμα» εξασφάλισε όμως και όλες τις λεπτομέρειες του νέου εξεταστικού συστήματος, τις οποίες και παρουσιάζει αποκλειστικά μαζί με όλα τα χρονικά στάδια στην εφαρμογή του. Συγκεκριμένα:

* Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να επιλέξει ένα τμήμα για τον προσδιορισμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πιθανότατα αυτά θα είναι 70% και 120% με βάση τον μέσο όρο των πανελλαδικών επιδόσεων ανά κατεύθυνση, που όμως θα γίνει γνωστός το καλοκαίρι και μετά τις εξετάσεις.

* Τον Φεβρουάριο, θα ανακοινώσει τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα και ανά πανεπιστήμιο. Μια πρόταση είναι να είναι ο αριθμός αυτός μειωμένος, μια άλλη να αφεθεί το σύστημα να «επανεκκινήσει» μόνο του με την εφαρμογή της νέας βάσης εισαγωγής, που εκ των πραγμάτων θα μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων για τα ΑΕΙ. Η δεύτερη πρόταση δε είναι και η πιθανότερη, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι προφανές ότι δεν θέλει να δεχθεί το πολιτικό κόστος της μείωσης του αριθμού των εισακτέων σε μια χρονιά που έχει ουσιαστικά εκπαιδευτικά «χαθεί» από τις παρενέργειες της πανδημίας, της περιορισμένης εκπαιδευτικής προετοιμασίας κ.λπ.

* Τον Μάρτιο, τα πανεπιστημιακά τμήματα θα αποφασίσουν το ποσοστό που θα προσδιορίζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε αυτά.

* Τον Ιούλιο, την ημέρα ανακοίνωσης των μορίων κάθε υποψηφίου, το υπουργείο θα ανακοινώσει ταυτόχρονα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε τμήμα. Ετσι, οι μαθητές όταν δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό, θα γνωρίζουν ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε τμήμα, άρα θα γνωρίζουν ποια τμήματα δεν μπορούν να δηλώσουν.

* Βάσεις: Για τα τμήματα που εντάσσονται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα είναι η μικρότερη από τα επιστημονικά πεδία αυτά.

Σε δύο φάσεις τα μηχανογραφικά

Οι προτιμήσεις στο μηχανογραφικό δεν θα ξεπερνούν τις 15 έως 20 (για τους εισαχθέντες στα πανεπιστήμια το 2020, ποσοστό 95% είχε δηλώσει το τμήμα εισαγωγής μέσα στις πρώτες 25 προτιμήσεις στο μηχανογραφικό).

Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών θα γίνει σε δύο φάσεις: Το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισακτέων από τη Φάση Α.
Αμέσως μετά, όσοι μαθητές δεν πέρασαν σε κάποιο Τμήμα στη Φάση Α, θα δηλώσουν δεύτερο μηχανογραφικό για τη Φάση Β. Στη Φάση Β θα υπάρχουν διαθέσιμες μόνον οι θέσεις στα Τμήματα που έμειναν κενές από τη Φάση Α. Στη Φάση Β εξακολουθεί να ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Τμήματα. Κάθε μαθητής θα μπορεί στη Φάση Β να δηλώσει στο μηχανογραφικό όσες προτιμήσεις θέλει.

Τα αποτελέσματα για τη Φάση Β θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ετσι, οι φοιτητές που πέρασαν σε κάποιο τμήμα θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα για μετεγγραφές κ.λπ., είτε πέρασαν κατά τη Φάση Α είτε κατά τη Φάση Β.