Αύριο, Πέμπτη, θα συνεδριάσει η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να συζητήσει το αίτημα για έγκριση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech.

Σύμφωνα με έκθεση του προσωπικού της FDA η Phizer παρείχε επαρκείς πληροφορίες για την ποιότητα του εμβολίου Covid-19 που ανέπτυξε με τη BioNTech.

Σε αυτή αναφέρεται ότι τα δεδομένα που ελήφθησαν από την Pfizer έδειξαν ότι δεν υπάρχουν «συγκεκριμένες ανησυχίες για την ασφάλεια, που θα απέκλειαν την έκδοση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης». Επιπλέον, αναφέρεται ότι «είναι λογικό να πιστεύουμε ότι το εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει την Covid-19 και ότι τα οφέλη του υπερτερούν των γνωστών και δυνητικών κινδύνων».

Η άδεια έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι η FDA θα επιτρέψει σε ορισμένα άτομα να λάβουν το εμβόλιο, καθώς ο οργανισμός συνεχίζει να αξιολογεί τα δεδομένα. Η άδεια έκτακτης χρήσης δεν ισούνται με μια πλήρη έγκριση, η οποία μπορεί να χρειαστεί μήνες μέχρι να δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η FDA χορήγησε έκτακτη άδεια για το remdesivir της Gilead Sciences τον Μάιο, πριν δώσει πλήρη έγκριση στα τέλη Οκτωβρίου.

Το εμβόλιο της Pfizer απαιτεί δύο δόσεις σε απόσταση περίπου τριών εβδομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pfizer υπέβαλε τα δεδομένα για το εμβόλιό της στην FDA στις 20 Νοεμβρίου.