Θετική η 8η αξιολόγηση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, η οποία ξεκλειδώνει τη δόση των 644 εκατ. ευρώ στο ερχόμενο Eurogroup. Η έκθεση τονίζει πως παρά την πανδημία η χώρα έχει εφαρμόσει μία σειρά μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες  όμως έχει ιδιαίτερη σημασία  η νέα ανάλυση που κάνει για τη βιωσιμότητα του χρέους όπου στο βασικό σενάριο περιγράφεται μείωση από το 2021.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις παραμένουν ίδιες με τις προηγούμενες δείχνοντας ύφεση 9% το 2020 και ανάκαμψη 5% το 2021 ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών έχει αναθεωρήσει σε ύφεση άνω του 10% φέτος. Σχετικά με το χρέος προβλέπει να αυξηθεί από 180,5% του ΑΕΠ το 2019 σε πάνω από 207% του ΑΕΠ το 2020 και στο βασικό σενάριο εκτιμά επαναφορά του χρέους σε τροχιά μείωσης από το 2021.

Τονίζει πως τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν προσωρινό χαρακτήρα και η οικονομία προβλέπεται να επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης το 2021 και τότε η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα έχει πτωτική τάση (από το 2021). Εκτιμά επίσης πως οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθούν περίπου στο 15% του ΑΕΠ για τα επόμενα 20 χρόνια, πριν μειωθούν σε περίπου 13% του ΑΕΠ έως το 2060. Στο δυσμενές σενάριο, η Κομισιόν, αναφέρει πως αν η ανάπτυξη δεν είναι η προσδοκώμενη οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Υπογραμμίζει δε πως οι ελληνικές κρατικές αποδόσεις παραμένουν χαμηλές και το απόθεμα  ρευστότητας της κυβέρνησης είναι κοντά στα επίπεδα προ κρίσης Τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία την έκδοση 15ετούς ομολόγου. Αναφέρει πως το μαξιλάρι της γενικής κυβέρνησης ανέρχεται πλέον στα 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ (τέλος Σεπτεμβρίου), με το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμειακών διαθεσίμων να παραμένει αμετάβλητο στα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά αποθεματικά γενικής κυβέρνησης, όπως αναφέρει, θα ήταν επαρκή για την κάλυψη περίπου δύο ετών χρηματοδοτικών αναγκών ακόμη και χωρίς περαιτέρω εκδόσεις ομολόγων.

Η Κομισιόν συμπεραίνει πως  παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της και τα πρωτόγνωρα γεγονότα οδήγησαν σε απότομη  ύφεση και σε καθυστέρηση  ορισμένων μεταρρυθμίσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης αναγράφεται στην έκθεση η μετάθεση του στόχου για μηδενισμό τους στο στο τέλος του 2021 αντί για τα μέσα του επόμενου έτους. όπως αναφέρεται στη έκθεση, οι εκκρεμείς συντάξεις έχουν μειωθεί από την τελευταία έκθεση, αλλά απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου.

Λόγω της απρόβλεπτης αύξησης των αιτήσεων για συντάξεις, η οποία προκλήθηκε από νομικούς και τεχνικούς παράγοντες, η πλήρης εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών απαιτήσεων αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2021. Όμως υπογραμμίζει πως αν και οι εκκρεμείς μειώνονται, συνεχίζονται να δημιουργούνται νέες καθυστερήσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  μεταξύ των οποίων είναι και η ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.