Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την ΑΜΒΥΞ, αφού στην υψηλή βάση του 2018, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας – συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚΟΠ) – αναπτύχθηκε ξανά, φτάνοντας τα € 125.630 χιλ. και παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του +3,3% έναντι του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5.834 χιλ. μίας αύξησης +19% έναντι του 2018.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τελευταία πενταετία, δλδ από το 2014 μέχρι και το 2019, η Άμβυξ υπερδιπλασιάσε το μερίδιο αγοράς της, από το 10,7% στο 26,2%, δλδ μια ανάπτυξη +145%.

Η εντυπωσιακή πορεία που έχει επιτύχει η Εταιρία για το έτος 2019 αλλά και κατά την τελευταία 5ετία, αποτυπώνονται και στη εξαιρετική οικονομική διάρθρωση του Ισολογισμού. Ο δανεισμός συνεχίζει να κινείται πρακτικά σε μηδενικά επίπεδα, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια υπερκαλύπτουν τις συνολικές υποχρεώσεις κατά 63,5%, μια σχέση που επιβεβαιώνει την εύρωστη οικονομική θέση και πορεία της Εταιρίας.

Με τα νέα δεδομένα ζητήσαμε από τον κ. Γιάννη Αρτινό Γενικό Διευθυντή της ΑΜΒΥΞ να σχολιάσει την τρέχουσα χρονιά. «Η πορεία μας το 2020 με βάση τα στοιχεία 8μήνου είναι καλύτερη από τη συνολική αγορά αφού το μερίδιο μας έφτασε το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο του  29,2% καταγράφοντας αύξηση 3,1 πόντων, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019, ξεπερνώντας έτσι σε πωλήσεις το σύνολο των ανταγωνιστών μας κατά +10.4%.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθόλη την διάρκεια της πανδημίας η ΑΜΒΥΞ  λειτούργησε αδιάληπτα με κέντρο τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της. Δεν έθεσε κανέναν εργαζόμενο σε διαθεσιμότητα, οι αμοιβές τους καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς οποιαδήποτε περικοπή, συμπεριλαμβανόμενών των δώρων και των επιδομάτων. Επίσης καταβλήθηκε και το bonus προσωπικού (και μάλιστα ήταν το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας). Τέλος υπήρξαμε απόλυτα τυπικοί στις υποχρεώσεις μας προς συνεργάτες, μη κάνοντας χρήση των διατάξεων περί επέκτασης του διαστήματος λήξης επιταγών.

Για το 1ο οκτάμηνο του 2020 η συνολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από την αρχή του έτους, βρίσκεται στο -35% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κάτι που εκτιμάμε να συνεχίσει και μέχρι το τέλος του έτους. Αναμφίβολα αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη, μεγάλη πρόκληση. Συνάμα όμως μας έχει δοθεί και μια τεράστια ευκαιρία. Να εξελίξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, να δημιουργήσουμε νέες δεξιότητες, να βγούμε ακόμα πιο ευέλικτοι, δυνατότεροι και σε νέες κορυφές.»