Υπερβολικές θεωρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τις εκτιμήσεις των τραπεζών για αύξηση των κόκκινων δανείων έως και κατά 10 δισ. ευρώ, ως απόρροια της στρέβλωσης της συναλλακτικής κουλτούρας από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα.

Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση αυτό το μήνα το σχετικό νομοσχέδιο και αναμένεται να το καταθέσει, κατά πάσα πιθανότητα με ορισμένες τροποποιήσεις, προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ζήτησε από την Deloitte μία μελέτη για τις επιπτώσεις του νέου πλαισίου στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και τα αποτελέσματά της ήταν ανησυχητικά.

Κι αυτό διότι σε ένα δυσμενές σενάριο, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως θα γίνει χρήση του νέου πτωχευτικού κώδικα και της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται και από ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν το νέο σύστημα διευθέτησης χρεών για να πετύχουν καλύτερους όρους αποπληρωμής ή ακόμη και κούρεμα των χρεών τους.

Υπερβολικές οι εκτιμήσεις

Ο κ. Στουρνάρας ωστόσο θεωρεί τις εκτιμήσεις αυτές υπερβολικές. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από επιστολή του στον πρόεδρο της ΕΕΤ Γιώργο Χαντζηνικολάου την περασμένη Δευτέρα, αμφισβητεί το συμπέρασμα της Deloitte.

Σύμφωνα με το διοικητή της ΤτΕ, η μελέτη δεν διαχωρίζει πόσα από τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο δυσμενές σενάριο θα δημιουργηθούν λόγω της πανδημίας και πόσα αποκλειστικά από τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ως εκ τούτου, τονίζει ο κ. Στουρνάρας δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το ποιοι «ευαίσθητοι» οφειλέτες θα συνέχιζαν να εξυπηρετούν το δάνειό τους αν δεν μπορούσαν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Εξάλλου, υπογραμμίζει ότι πολλές από τις διαφωνίες των τραπεζών στηρίζονται σε παλαιότερα δεδομένα του νομοσχεδίου που πλέον έχουν βελτιωθεί και συζητηθεί με τους Θεσμούς.

«Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ειδικότερα όσον αφορά στη περίμετρο των ενήμερων οφειλετών που μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, μετά τις τελευταίες συζητήσεις με τους Θεσμούς έχει επέλθει ουσιώδης περαιτέρω μείωση της περιμέτρου. Στα κριτήρια επιλεξιμότητας έχει προστεθεί εκείνο της σημαντικής μείωσης του εισοδήματος (income event)» αναφέρει στην ίδια επιστολή ο κ. Στουρνάρας.

Χαρακτηρίζει δε σημαντική τη δυνατότητα που δίνεται σε ευάλωτους ενήμερους οφειλέτες να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση της δόσης του δανείου χωρίς υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Τέλος, συστήνει στις τράπεζες να αναμείνουν την τροποποιημένη εκδοχή του νομοσχεδίου που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν συζητηθούν οι τυχόν επιπτώσεις του.