Έως και τις 22 Ιουλίου 2020 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την οριστικοποίηση των δηλώσεων που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως τώρα 89.459 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.

Μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 73.627 δικαιούχοι είχαν λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 588,2 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από:

  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενο και διαθέτουν ταμειακή μηχανή την 1η Ιουνίου.
  • 4.000 ευρώ αν απασχολούν από 1-5 εργαζόμενους
  • 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους
  • 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους
  • 30.000 ευρώ για πάνω από 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι όροι είναι παρόμοιοι με εκείνους του πρώτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το επιτόκιο αναφοράς ορίζεται σε 0,94% προσαυξημένο κατά 109  μονάδες βάσης.

Εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και όσες επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρά το γεγονός ότι δήλωσαν έως τις 26/6/2020 τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας «myBusinessSupport».