Τρ. Πειραιώς: Εμπροσθοβαρής θωράκιση έναντι των κινδύνων της πανδημίας

Στο α΄ τρίμηνο του 2020, ο όμιλος πέτυχε καθαρά έσοδα από τόκους 360 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση και καθαρά έσοδα από προμήθειες 71 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 3%.

Στη θωράκιση του ισολογισμού της με εγγραφή επιπλέον προβλέψεων στο α΄ τρίμηνο του 2020 προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, λειτουργώντας εμπροσθοβαρώς για να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού της στο υπόλοιπο της χρονιάς.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, την υπό εξέταση περίοδο ο όμιλος πέτυχε καθαρά έσοδα από τόκους 360 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση και καθαρά έσοδα από προμήθειες 71 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 3%.

Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 215 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας την οργανική κερδοφορία της τράπεζας. Συγκεκριμένα, το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. ευρώ, από 23 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019.

Από την άλλη, η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση του COVID-19 έφτασε τα 370 εκατ. ευρώ λόγω απομειώσεων και ζημιών εμπορικών συναλλαγών. Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους 324 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η εμφάνιση ζημιών μετά από φόρους ύψους 232 εκατ. ευρώ. Βέβαια, η εμπροσθοβαρής αποτύπωση των κινδύνων επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εκταμιεύσεις νέων δανείων, οι οποίες έφτασαν τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 στα 2,2 δισ. ευρώ και τα 1,5 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση. Από την άλλη, καταγράφηκαν εισροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου 2020.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,2% και ο δείκτης CET-1 στο 13,2%, pro-forma για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κεφαλαιακό απόθεμα 3,4 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαικές απαιτήσεις.

Η τοποθέτηση του CEO

Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής:

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και του lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία. Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται.

Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση συνεπειών.
Η υποστήριξη προς τους πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ΄όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 2,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (4,9 δισ. ευρώ νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020).

Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ, 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019.

Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του COVID-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση).

Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους 0,3 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις.

Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους 7 δισ. ευρώ οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020.

Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα».

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
  • Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk