ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διατηρεί στο Α την πιστοληπτική της ικανότητα παρά την πανδημία

Νέα αξιολόγηση από την Icap Group στο πλαίσιο των ομολογιακών εκδόσεων της εισηγμένης

Τη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας από την εταιρεία Icap Group και τη διαβάθμισή της εκ νέου σε Α ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από το 21/3/2018 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

«Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενημερώσει τους αναλυτέςς για τα αποτελέσματα της χρήσης του 2019.

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk