Eurobank – Καραβίας: 2 δισ. ευρώ νέα δάνεια το 2020

Με υπερδιπλασιασμό σε ετήσια βάση της καθαρής της κερδοφορίας και αύξηση των οργανικών της αποτελεσμάτων κατά 10% έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2020 για τη Eurobank

Με υπερδιπλασιασμό σε ετήσια βάση της καθαρής της κερδοφορίας και αύξηση των οργανικών της αποτελεσμάτων κατά 10% έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2020 για τη Eurobank. Η διοίκησή της ανακοίνωσε την τυπική ολοκλήρωση μέχρι τα μέσα Ιουνίου του deal με την Do Value, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης Cairo που αφορά κόκκινα δάνεια 7,50 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας ο δείκτης καθυστερήσεων υποχωρεί σε 15,60% και είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σε ένα τρίμηνο που όλες οι χώρες παγκοσμίως δοκιμάστηκαν από την πανδημία Covid-19, οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στην αντιμετώπιση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεών της. Στην πρώτη φάση, θέσαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων μας, διατηρώντας παράλληλα τα καταστήματά μας σε λειτουργία για να εξυπηρετήσουμε το τμήμα της οικονομίας που παρέμενε ενεργό κατά την διάρκεια του lockdown».

Η τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. Καραβία, εξακολούθησε να λειτουργεί απρόσκοπτα, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού της να εργάζεται εξ αποστάσεως. «Οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε ψηφιακή υποδομή μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες, ενώ και οι πελάτες μας προσαρμόστηκαν γρήγορα, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους» ανέφερε σχετικά.

Υπογράμμισε δε την προσωρινή αναστολή οφειλών για τα πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας πως στις βιώσιμες επιχειρήσεις, «χορηγήσαμε ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες τους και συνεχίζουμε να τις στηρίζουμε καθώς η οικονομία σταδιακά επανεκκινεί. Το Μάρτιο και Απρίλιο είχαμε σημαντική αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων σε επιχειρήσεις κατά 0,7 δισ. ευρώ. Ανακοινώσαμε ήδη ένα ειδικό πακέτο στήριξης 750 εκατ. ευρώ για τους πελάτες μας στον κλάδο των ξενοδοχείων, καθώς η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Αξιοποιούμε πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η ΕΚΤ και το Δημόσιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση, με βάση την οποία εκτιμούμε ότι η συνολική αύξηση των χορηγήσεων θα φτάσει τα €2 δισ. για το σύνολο του έτους».

Σε σχέση με τις δράσεις εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας, ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι οι συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιο Cairo και την FPS με την doValue αναμένεται να ολοκληρωθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Eurobank θα έχει τον χαμηλότερο Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE ratio) στην ελληνική αγορά, στο 15,6%.

Ο κ. Καραβίας εκτίμησε πως μετά από μια περίοδο αναταραχής, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξομαλύνεται. «Η ενίσχυση του ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη doValue, θα αποτελέσει για την Eurobank τη βάση για κερδοφορία πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Η ανθεκτικότητα των κερδών προ προβλέψεων και η ολοκλήρωση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των ΝΡΕ πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές μας να διαχειριστούμε τις τρέχουσες σοβαρές προκλήσεις. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου αφενός να βοηθήσουμε τους πελάτες στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και αφετέρου να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκαμψη» κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Τα βασικά μεγέθη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2019. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν το lockdown αναμένεται ότι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση από τα έσοδα προμηθειών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες θα παραμείνουν κερδοφόρες, διασφαλίζουν και διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων. Το κόστος κινδύνου αναμένεται να κυμανθεί από 140 έως 160 μονάδες βάσης το 2020, πάνω από 60% υψηλότερο του στόχου των 90 μονάδων βάσης πριν την εξάπλωση του Covid-19.

Το κόστος κινδύνου αυτό βασίζεται σε πρόβλεψη για σωρευτική μείωση του ΑΕΠ τη διετία 2020-2021 ύψους 2,5% και είναι σε αντιστοιχία με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση 1,8% την ίδια περίοδο. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση έναντι του 2019.

Κατά τα άλλα, οι επιδόσεις της τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικές κατά το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 60 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά:

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 339 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2020, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 27 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 2,08%.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 40,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες Κεφαλαιαγορών και Διαχείρισης Περιουσίας.

– Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 και διαμορφώθηκαν σε 432 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 434 εκατ. ευρώ

– Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 2,8% στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% λόγω της συγχώνευσης με τη Grivalia και την Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 50,7% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 51,3% ένα χρόνο πριν.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση σε 212 εκατ. ευρώ Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε 214 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2020.

– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2020.

– Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 55,6%. Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo ο δείκτης αυξάνεται σε 59,6%.

– Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 28,9% και σε 15,6% pro-forma για την τιτλοποίηση Cairo. Λογιστικά, η πλήρης από-ενοποίηση των NPEs της συναλλαγής αυτής θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά 5 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2020.

– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη5 να αυξάνονται κατά 11,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 σε 42 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 3,3% σε 65 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 0,6% την ίδια περίοδο σε 66 εκατ. ευρώ.

– Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,4% ή 13,7% με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,8% το Α΄ τρίμηνο 2020. Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo και FPS, ο δείκτης συνολικής επάρκειας διαμορφώνεται σε 14,4%. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 43,0 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

– Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 0,6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών κατά 0,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,4% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 91,7% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

– Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2020 και 7,3 δισ. ευρώ την 20η Μαΐου. Η συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα TLTRO III από τον Ιούνιο με εκτιμώμενο ποσό 7,3 δισ. ευρώ θα υποστηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Χωρίς κατηγορία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk