Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκαν να προσφύγουν οι ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, τον Απρίλιο οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν από την ΕΚΤ 9,2 δισ. ευρώ.

Τη δυνατότητα αυτή τους εξασφάλισε η απόφαση της ΕΚΤ, προκειμένου να αποτρέψει συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, να επαναφέρει την εξαίρεση (waiver), για τα ελληνικά ομόλογα κάνοντας τα δεκτά ως ενέχυρα για τη χορήγηση ρευστότητας, παρά τη χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγησή τους.

Αποτέλεσμα, η συνολική εξάρτησή των ελληνικών τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος να ανέλθει στα 21,5 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου, από 12,35 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο και 7,6 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα παρέμενε σταθερός στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με ποιο τρόπο τα δανείστηκαν

Ο δανεισμός τους από την ΕΚΤ έγινε μέσω του μηχανισμού φθηνής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης LTRO (Long-Term Refinancing Operations).

Πρόκειται για μακροχρόνια δάνεια που προσφέρει η ΕΚΤ στις εμπορικές τράπεζες του ευρωσυστήματος με ευνοϊκούς όρου (χαμηλά επιτόκια).

Η αύξηση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον συγκεκριμένο μηχανισμό συνδέεται με την απόφαση της ΕΚΤ τον περασμένο Μάρτιο, να δέχεται κατ΄εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας μέσω των μηχανισμών που διαθέτει η ίδια.

Στην αντίθετη περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες θα ήταν αναγκασμένες για μία ακόμη φορά, να προσφύγουν στο μηχανισμό έκτακτης βοήθειας (τον περίφημο ELA) για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστό με πολύ υψηλότερο κόστος.