Η καθιέρωση της αυτόνομης οδήγησης μπορεί, για όλους τους προφανείς λόγους, να συμβάλλει στην μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο πιθανότατα θα αυξήσει την προδιάθεση των οδηγών για κατανάλωση ή και κατάχρηση αλκοόλ σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το αυστραλιανό πανεπιστήμιο Curtin University του Περθ.

Οι ερευνητές του αυστραλιανού πανεπιστημίου, υπέβαλαν ερωτηματολόγια σε 1.334 ανθρώπους άνω των 18 οι οποίοι συνηθίζουν να καταναλώνουν αλκοόλ με στόχο να καθορίσουν, αν θα έμπαιναν στη διαδικασία να οδηγήσουν ένα αυτόνομο όχημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ, σε ποιο βαθμό  θα κατανάλωναν περισσότερο αλκοόλ αν είχαν να οδηγήσουν ένα αυτόνομο όχημα και κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι εν γένει συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και οι ιδιαιτερότητες λειτουργίες ενός αυτόνομου οχήματος μπορούν να ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ.

Από τους 1.334 που συμμετείχαν το 49% απάντησε ότι πιθανότατα, μετά την κατανάλωση αλκοόλ θα οδηγούσε ένα αυτόνομο όχημα ενώ το 37% θεωρεί ότι στην περίπτωση που είχε στη διάθεσή του ένα όχημα με σύστημα αυτόνομης οδήγησης για να οδηγήσει θα κατανάλωνε περισσότερο αλκοόλ.

Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας όσο μικρότερη ήταν η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο  πιο συχνή ήταν η εν γένει κατανάλωση αλκοόλ  όσο  και η προθυμία τους να ενδώσουν σε τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και  σε καινοτόμες μετακινήσεις διαμοιρασμού, καθώς και στο ενδεχόμενο οδήγησης ενός οχήματος με αυτόματο πιλότο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Με αυτό δεδομένο, οι ερευνητές του αυστραλιανού πανεπιστημίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν και η αυτόνομη οδήγηση θα μειώσει τα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αναμένεται να αυξήσει τα περιστατικά επεισοδιακής υπερκατανάλωσης αλκοόλ, στοιχείο που, σύμφωνα με την έρευνα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους νομοθέτες οι οποίοι θα χαράξουν το πλαίσιο που θα καθορίσει την αυτόνομη οδήγηση.

«Τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης οδήγησης μπορεί να συνοδεύονται από την ανεπιθύμητη συνέπεια μιας συνολικής κατακόρυφης αύξησης της κατανάλωσης αλκοόλ ακριβώς λόγω της αφθονίας προσιτών και προσβάσιμων μέσων μετακίνησης», σημειώνει ο Leon Booth, επικεφαλής της έρευνας.

«Από την στιγμή που τα οχήματα με συστήματα αυτόνομης οδήγησης γίνουν ευρέως προσβάσιμα, θα μπορούσαν δυνητικά να λειτουργήσουν ως μέσα «διευκόλυνσης» για μια έξοδο που θα συνδυάζεται με υπερκατανάλωση αλκοόλ, αυξάνοντας τα αντίστοιχα περιστατικά», σημειώνει με τη σειρά της η Simone Pettigrew, επιβλέπουσα καθηγήτρια στο πανεπιστήμιου του Curtin η οποία συνυπογράφει την επίμαχη έρευνα.

Επίσης, η ίδια καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι: «ακριβώς επειδή η άφιξη οχημάτων αυτόνομης οδήγησης θα επιφέρει τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες, εναπόκειται στους νομοθέτες να καταλήξουν στο κατάλληλο πλαίσιο που να μην ενθαρρύνει αντικοινωνικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που να υποσκάπτουν τη δημόσια υγεία, ενισχύοντας την κατανάλωση αλκοόλ. Η πρόκληση είναι να βρουν έναν τρόπο που να ενθαρρύνει την χρήση των αυτόνομων οχημάτων αντί ενός συμβατικού μετά την κατανάλωση αλκοόλ αλλά  χωρίς να ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ αυτή καθαυτή».