Ιδιαίτερα μεγάλη και δυναμική είναι η πορεία του Πολυτεχνείου.

Οι διαδηλωτές τραγουδούν «πότε θα κάνει ξαστεριά» κατά την διάρκεια της πορείας.