• Αναζήτηση
 • Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Οδηγίες για την αίτηση

  Έως και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2018-2019

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Έως και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση θα έχουν τη δυνατότητα, να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας στην αριθμ. 21659/Ε1/12-02-2019 (ΑΔΑ: 66ΤΤ4653ΠΣ-2ΤΘ) ειδική πρόσκληση.

  Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk