• Αναζήτηση
 • Τζόκερ: Πάνω από 800.000 ευρώ την Πέμπτη μετά το τζακ ποτ

  Τζακ ποτ και οκτώ πεντάρια ανέδειξε το βράδυ της Κυριακής η κλήρωση του Τζόκερ.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Óôéãìéüôõðï áðü ðñáêôïñåßï ôïõ ÏÐÁÐ óôçí ÁèÞíá ôçí ÐÝìðôç 21 ÌáÀïõ 2015. Ó÷åäüí óå üëá ôá ðñáêôïñåßá ôïõ ÏÐÁÐ ðáñáôçñåßôáé áõîçìÝíç êßíçóç, êáèþò ïé ðáßêôåò ðñïóðáèïýí íá êåñäßóïõí ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá ìÝñïò áðü ôá 4,2 åêáô. åõñþ ðïõ èá ìïéñÜóåé ôï Ôæüêåñ óôç óçìåñéíÞ êëÞñùóç. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

  Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 800.000 ευρώ μετά το τζακ ποτ της Κυριακής.

  Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 3, 5, 23, 24 και τζόκερ ο αριθμός 15.

  Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης και τη διανομή των κερδών:

  Δείτε επίσης
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η Mykonian μεταφορά Brancusi Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος Φίφης Δελμούζος-Κασσανδρής δοκίμασε ένα μικρό κομμάτι από το περουβιανής προέλευσης φιλέτο του. Τον παρακολουθούσα μέσα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk