Επειτα από μια περίοδο βαθιάς και πολυσχιδούς κρίσης, ο τομέας του real estate στην Ελλάδα βρίσκεται σε κομβικό σημείο αναδιάρθρωσης. Οι νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, δημιουργούν ένα πρόσφορο περιβάλλον ανάκαμψης, ενώ αντίθετα υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και λοιπές μορφές υποχρεώσεων «υποσκάπτουν» το ενδεχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τι ακριβώς ισχύει όμως για την ελληνική αγορά ακίνητης περιουσίας σήμερα; Στο ερώτημα αυτό που απασχολεί έξι εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην Ελλάδα απαντά με σαφήνεια και εγκυρότητα το φορολογικό team της Grant Thornton από τον οδηγό «Χαρτογραφώντας την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα» που παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής».

Τροχοπέδη τα φορολογικά βάρη για την ανάπτυξη της κτηματαγοράς

Οι επιβαρύνσεις κατά τη διακράτηση ακινήτων

Τα λογιστικά μυστικά: από τις αποσβέσεις ως την αντιπαροχή