• Αναζήτηση
 • Τιτάν: Στα 24,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

  Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε μείωση πωλήσεων αλλά βελτίωση κερδών το 1ο εξάμηνο 2018.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε μείωση πωλήσεων αλλά βελτίωση κερδών το 1ο εξάμηνο 2018.
  Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 712,5 εκ., παρουσιάζοντας κάμψη κατά 61,3 εκ. (8%), εκ των οποίων 57,2 εκ. λόγω εξασθένισης ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 122,2 εκ. χαμηλότερα κατά 14%.
  Η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, επηρέασαν αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά 10 εκ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2017 και ανήλθαν σε 24,8 εκ., από 13,9 εκ. κέρδη το 1ο εξάμηνο του 2017.
  Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε η σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου, μολονότι ο συνδυασμός ιδιαίτερα βροχερού καιρού και παρατεταμένης συντήρησης παραγωγικών μονάδων δεν επέτρεψε τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2018. Στον αντίποδα, δύσκολες παρέμειναν οι συνθήκες στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση.
  Το 2ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% και ανήλθε σε 390 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 78,7 εκ., χαμηλότερα κατά 13,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €3,9 εκ., κατά 34% υψηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2017.
  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
  Στις ΗΠΑ οι τάσεις παραμένουν ευνοϊκές για τον κλάδο κατασκευών, με εκτιμήσεις για αυξανόμενη ζήτηση το 2ο εξάμηνο του 2018, εφόσον επικρατήσουν ομαλές καιρικές συνθήκες, αλλά και μεσοπρόθεσμα, αναφέρετια στην ανακοίνωση.
  Ο όμιλος Τιτάν είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε πρόσφατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
  Στην Ελλάδα καθυστερεί η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων που θα επαναδραστηριοποιήσει τον κλάδο κατασκευών , ενώ παράλληλα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, για μία ακόμα χρονιά, η παραγωγή τσιμέντου θα διοχετευτεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε εξαγωγές.
  Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για πιο μακροπρόθεσμη ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.
  Στην Αίγυπτο ενώ ο κλάδος επωφελήθηκε από τη σταθερότητα της ζήτησης και την αύξηση των τιμών το 1ο εξάμηνο, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου τσιμέντου 12 εκ. τόνων ιδιοκτησίας του Αιγυπτιακού στρατού αυξάνει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων.
  Πέραν αυτού, η επιβολή σημαντικών αυξήσεων στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον εισφορών επί του παραγόμενου τσιμέντου από 1ης Ιουλίου, καθιστούν επιτακτική την διαμόρφωση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα, κάτι όμως που δεν φαίνεται εύκολα επιτεύξιμο βραχυπρόθεσμα λόγω των προκλήσεων στην αγορά.
  Στην Τουρκία, η δυσμενής εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία) σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν έντονα τον κατασκευαστικό κλάδο και τις επιδόσεις της Adocim, η οποία είναι προετοιμασμένη ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.
  Στη Βραζιλία, η θετική πορεία της οικονομίας αυξάνει τις προσδοκίες για νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.
  Οικονομία