• Αναζήτηση
 • Καταφύγιο στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα αναζητεί η Folli – Follie

  Στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα και ειδικότερα στο άρθρο 106α επιχειρεί να βρεί «καταφύγιο» η Folli -Follie με στόχο να προστατευθεί από τους πιστωτές της και να ετοιμάσει την αναδιοργάνωσή της.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα και ειδικότερα στο άρθρο 106α επιχειρεί να βρεί «καταφύγιο» η Folli -Follie με στόχο να προστατευθεί από τους πιστωτές της και να ετοιμάσει την αναδιοργάνωσή της.
  Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή. Πρόκειται για μια κίνηση που αιφνιδίασε την αγορά, καθώς η εταιρεία κινήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, γεγονός που καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει
  «Η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην Εταιρεία, σκοπό έχει την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της», επισημαίνει η εταιρεία.
  Οπως εξηγεί η διοίκηση, «κυρίαρχο σημείο αυτού του πλάνου θα αποτελέσει η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας».
  Η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του σχεδιασμού της.
  Οικονομία