• Αναζήτηση
 • CNL Capital: 24 – 26 Ιουλίου η δημόσια προσφορά των μετοχών

  To διάστημα 24 - 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των μετοχών της CNL Capital για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  To διάστημα 24 – 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των μετοχών της CNL Capital για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Ηδη σήμερα εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις 23 Ιουλίου θα ανακοινωθεί το εύρος τιμών και στις 31 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ.
  Η εταιρεία θα εκδώσει 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη.  Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  Οι προσφερόμενες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2018.
  Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 120.000 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και το υπόλοιπο 70% των μετοχών (ήτοι 280.000 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.
  H CNL Capital, είναι η πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην Ελλάδα
  Η εταιρεία με τη νομική μορφή της ΕΚΕΣ ιδρύθηκε το 2014 με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έβρισκαν κλειστές της πόρτες των τραπεζών.
  Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 800.000 ευρώ και μέσα από αυξήσεις  κεφαλαίου έχει πλέον ξεπεράσει τα 4 εκατ. ευρώ. Βασικοί χρηματοδότες της CNL Capital ήταν ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος της Viohalco με 25%, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος με 9,5% και το Ιδρυμα Ωνάση με 7,5%. Συνολικά σήμερα αριθμεί 33 μετόχους και μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής θα προστεθούν τουλάχιστον άλλοι 300.
  Η εταιρεία καλύπτει ομολογιακά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με «ταβάνι» τα 300.000 ευρώ και διάρκεια έως 1 έτος. Δανειοδοτεί κυρίως εταιρείες που πληρώνουν άμεσα τους προμηθευτές τους αλλά εισπράτουν με καθυστέρηση από τους πελάτες τους. Αυτό το «κενό» ήρθε να καλύψει η CNL Capital  και να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες εταιρείες με τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης. Όλα τα δάνεια είναι με εξασφαλίσεις, κυρίως με εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της δανειοδοτούμενης επιχείρησης, είτε με προσωπικές εγγυήσεις περιουσιακών στοιχείων των ίδιων των επιχειρηματιών.
  Από την έναρξη των εργασιών της η CNL Capital έχει προχωρήσει στην έκδοση 32 ομολογιακών δανείων, εκ των οποίων 15 έχουν λήξει και τα 17 είναι ενεργά. Συνολικά έχει χρηματοδοτήσει 20 επιχειρήσεις (μερικές 2 και 3 φορές) με συνολικά κεφάλαια 8,5 εκατ. ευρώ.
  Η εταιρεία ήδη εξετάζει δυνητικές επενδύσεις σε πάνω από 12 εκδόσεις νέων ομολογιακών δανείων τους επόμενους 3 έως 5 μήνες, συνολικού ύψους άνω των 6,2 εκατ. ευρώ, σε διαφορετικούς κλάδους όπως η βιομηχανία τροφίμων, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα καταναλωτικά προϊόντα, η παραγωγή καλλυντικών, ο κατασκευαστικός κλάδος.
  Το 2017 τα έσοδα από τόκους και προμήθειες της CNL Capital διαμορφώθηκαν στα 222.000 ευρώ και τα έκτακτα και λειτουργικά έξοδα στα 84.000 ευρώ.
  Οικονομία