• Αναζήτηση
 • «Τρίτο μάτι» και στον ισολογισμό της ΔΕΗ

  Οι ομολογιούχοι της ΔΕΗ ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και λαμβάνουν τα μέτρα τους

  Οι ομολογιούχοι της ΔΕΗ ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Εν όψει της επικείμενης έκδοσης για την αντικατάσταση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2019, ζήτησαν από τη ΔΕΗ να ελέγχει μαζί με τον ΣΟΛ και μια εκ των big four ελεγκτικών εταιρειών τον ισολογισμό της επιχείρησης. Η εταιρεία αυτή θα είναι σύμφωνα με πληροφοριες η EY. Βεβαίως, δεν εγείρουν θέμα για τη σημερινή εταιρεία που ελέγχει τη ΔΕΗ (ΣΟΛ), αλλά επιζητούν μια επιπλέον ανεξάρτητη πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΗ. Ουσιαστικά ο ισολογισμός της ΔΕΗ θα έχει πλέον και τις δύο υπογραφές των ελεγκτικών οίκων. Κάτι λογικό αφού ήταν οξύμωρο να ελέγχει τον ισολογισμό μια ελληνική εταιρεία όταν το 63% των δανειστών της ΔΕΗ είναι ξένες τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές.
  Η υπόθεση της Folli Follie, δυστυχώς, έχει επαναφέρει στους δανειστές μνήμες από το παρελθόν με τα Greek statitstics, για αυτό και οι τελευταίοι προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν οποιοδήποτε ρίσκο με τα χρήματα που έχουν τοποθετήσει στην Ελλάδα,  ακόμη και αν αφορούν μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις της χώρας, τη ΔΕΗ.  
  Σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση δεν θα δοθεί στις λογιστικές καταστάσεις και την κατανομή εσόδων – εξόδων, αλλά στη λογιστικοποίηση ορισμένων σημείων του ενεργητικού στον ισολογισμό της επιχείρησης.

  Τα ίδια κεφάλαια

  Για παράδειγμα, ένα σημείο που χρήζει αποσαφήνισης είναι η διαμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Η ΔΕΗ έχει υψηλά ίδια κεφάλαια, της τάξης των 5,6 δισ. ευρώ. Αν κοιτάξει κάποιος με προσοχή όμως στο πώς διαμορφώνονται αυτά τα 5,6 δισ., θα διαπιστώσει πως τα 4 δισ. ευρώ προέρχονται από τον λογαριασμό «Υπεραξία Αναπροσαρμογής Παγίων» που έχει καταγραφεί στο παρελθόν είτε one-off είτε σταδιακά σε σειρά οικονομικών χρήσεων.
  Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη η αγορά αποτιμά καθένα ευρώ των ιδίων κεφαλαίων προς 9 σεντ, αφού η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ μετά βίας φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Αυτό το μεγάλο discount καταδεικνύει και το «μούδιασμα» των επενδυτών απέναντι στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
  Θεωρείται επίσης σίγουρο πως οι ομολογιούχοι θα δώσουν βάρος στις προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων. Σε αντίθεση με το 2016, που το κονδύλι για προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκε στα 440 εκατ. ευρώ, το 2017 το ποσό αυτό περιορίστηκε στα 77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29 εκατ. ως προβλέψεις για ανείσπρακτα τιμολόγια ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

  Η μεθοδολογία

  Τέλος, ένας ακόμη λογαριασμός που ενδεχομένως θα κοιτάξει η ΕΥ θα είναι η μεθοδολογία των αναλογιστικών μελετών με τις οποίες αποτιμάται και η αξία των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των υπαλλήλων. Οπως είναι γνωστό, η μητρική εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους και στους συνταξιούχους του ομίλου ηλεκτρική ενέργεια με μειωμένο τιμολόγιο. Το μειωμένο τιμολόγιο προς τους συνταξιούχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και ουσιαστικά είναι μια παρούσα πηγή μελλοντικών διαφυγόντων κερδών. Το κονδύλι αυτό στις 31/12/2017 ήταν περίπου 400 εκατ. ευρώ.
  Στο τέλος του 2017 η ΔΕΗ είχε καθαρό δανεισμό 4 δισ. ευρώ και πήρε μια βαθιά – μη επαναλαμβανόμενη – χρηματοοικονομική ανάσα 360 εκατ. ευρώ από οφειλές ΥΚΩ της περιόδου 2012-2016.

  Ο εφοπλιστικός κόσμος στηρίζει το ΚΕΑ/ΑμεΑ

  Στήριγμα στον εφοπλιστικό κόσμο βρίσκει το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ/ΑμεΑ) που είναι φορέας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ένταξης ατόμων με ελαφρά νοητική υστέρηση.
  Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που είναι η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του Κέντρου συμβάλλοντας στη δημιουργία επαγγελματικού Εργαστηρίου Εστίασης. Σε αυτό οι καταρτιζόμενοι, έχοντας τη σχετική υποστήριξη, λειτουργούν ως η δομή τροφοδοσίας για τις ανάγκες ολοκλήρου του Κέντρου δυναμικότητας 90 ατόμων.

  Οι ενέργειες στήριξης και αρωγής στο ΚΕΑ/ΑμεΑ καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη διαρκή προσφορά της ναυτιλιακής κοινότητας σε φορείς και δομές που περιθάλπουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης πλήττονται βαθύτατα.
  Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία