Στο 66,4% διαμορφώθηκε τον Μάρτιο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.594,21 εκατ. ευρώ ή 3,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,9% έναντι 63,6% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,5%. Τον Μάρτιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €243,84 εκατ.

Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€237,66 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€40,75 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€9,70 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€3,85 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,35 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€41,99 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€5,96 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,18 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €243,93 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€225,81 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€13,07 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€11,57 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,52 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€3,67 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€17,24 εκατ.).
Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα €1.546,73 εκατ. τον Μάρτιο, σημειώνοντας άνοδο κατά 25,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.235,99 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €952,99 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 62,3%.
Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών ήταν €73,65 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€65,05 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€41,43 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.520 έναντι 18.694 κατά τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάρτιο 2018 δημιουργήθηκαν 1.023 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 672 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €43,33 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €46,52 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6,9%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €38,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 11,7%.