• Αναζήτηση
 • Επτάμηνο ανοδικό σερί στα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων

  Επτά συνεχείς μήνες ανόδου συμπλήρωσαν τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων από

  Επτά συνεχείς μήνες ανόδου συμπλήρωσαν τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων από ιδιώτες στις ελληνικές τράπεζες τον Ιανουάριο, με τη σωρευτική άνοδο των μεγεθών να προσεγγίζει τα 2,50 δις. ευρώ.

  Η διάθεση των αποταμιευτών να δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε λογαριασμούς προκαθορισμένης διάρκειας, αποτελεί μία σαφή ένδειξη βελτίωσης της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέση διάρκεια των καταθέσεων που συνάπτουν οι πελάτες των τραπεζών έχει πλέον διαμορφωθεί στους 4,50 μήνες, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των προθεσμιακών λογαριασμών διάρκειας 6 μηνών.

  Κι αυτό παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο μισό του 2017, οι μέσες αποδόσεις των προθεσμιακών προϊόντων κινήθηκαν πτωτικά, μετά τις αναπροσαρμογές στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες στα δελτία επιτοκίων τους.

  Συγκεκριμένα, από τα επίπεδα του 0,70% στο πρώτο τετράμηνο της περυσινής χρονιάς, υποχώρησαν στο 0,60% για διάρκεια έως και 1 έτος.

  Ρεκόρ 10ετίας

  Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δωδεκάμηνος ρυθμός αύξησης αυτής της κατηγορίας καταθέσεων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο το 2017, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, σε σχεδόν 17%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για τα νοικοκυριά, σχεδόν 5%, διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013.

  Επίσης, το 2017, όπως και κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, το μερίδιο των καταθέσεων προθεσμίας των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών διευρύνθηκε σε περίπου 1/5 και 2/5 του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων αυτών των τομέων αντιστοίχως, μετά από έντονη (και στην περίπτωση των επιχειρήσεων πολυετή) συρρίκνωση προηγουμένως.

  Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών, το διάστημα 2016-2017, είναι συνέπεια ανόδου των καταθέσεων προθεσμίας — η οποία τροφοδοτήθηκε εν μέρει μόνο μέσω μείωσης του υπολοίπου των καταθέσεων μίας ημέρας.

  Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την τοποθέτηση νέου χρήματος που εισέρρευσε στις τράπεζες σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων, καθώς τα επιτόκια που προσφέρονται για καταθέσεις μετρητών και χρημάτων από το εξωτερικό είναι σχεδόν διπλάσια από τα αντίστοιχα για το παλαιό χρήμα.

  Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων των νοικοκυριών (μέση μηνιαία καθαρή εισροή 180 εκατ. ευρώ το 2017) είχαν αυξηθεί και το 2016 (μέση μηνιαία καθαρή εισροή 240 εκατ. ευρώ) για πρώτη φορά από το 2009.

  Επιπρόσθετα, κατά το 2017 καταγράφηκαν ετήσιες αυξήσεις των καταθέσεων προθεσμίας των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (μέση μηνιαία καθαρή εισροή 60 εκατ. ευρώ, έναντι -20 εκατ. ευρώ το 2016) για πρώτη φορά από το έτος 2008.

  Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι επιχειρήσεις επέλεξαν την επικερδέστερη δυνατή τοποθέτηση για τα διαθέσιμα που σωρεύονταν ως συνέπεια εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων.

  Μετά την επιβολή των περιορισμών τα διαθέσιμα δεν ήταν δυνατόν να διοχετευθούν στο εξωτερικό, συνεπώς η επικερδέστερη δυνατή τοποθέτηση, με υψηλό βαθμό ρευστότητας, ήταν οι καταθέσεις προθεσμίας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk