• Αναζήτηση
 • Ενας θεσμός για την επιχειρηματική αριστεία

  Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Eurobank και η Grant Thornton διοργανώνουν τα Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», σε μια προσπάθεια να εδραιωθούν αυτά ως κορυφαίος εγχώριος θεσμός ανάδειξης της επιχειρηματικής αριστείας. Πιστεύουμε στην αξία αυτού του θεσμού και νομίζουμε ότι αυτό που τον ισχυροποιεί και παράλληλα τον διαφοροποιεί από παρόμοιες προσπάθειες είναι τα παρακάτω τρία στοιχεία της διαδικασίας:

  Ενας θεσμός για την επιχειρηματική αριστεία | tovima.gr
  Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Eurobank και η Grant Thornton διοργανώνουν τα Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», σε μια προσπάθεια να εδραιωθούν αυτά ως κορυφαίος εγχώριος θεσμός ανάδειξης της επιχειρηματικής αριστείας. Πιστεύουμε στην αξία αυτού του θεσμού και νομίζουμε ότι αυτό που τον ισχυροποιεί και παράλληλα τον διαφοροποιεί από παρόμοιες προσπάθειες είναι τα παρακάτω τρία στοιχεία της διαδικασίας:
  Α. Μέσα από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 8.000 ελληνικών επιχειρήσεων και με τη χρήση μοντέλων αξιολόγησης που χρησιμοποιούν συνδυαστικά διάφορα στοιχεία των δημόσια διαθεσίμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καταλήξαμε σε 200 εταιρείες (Growth Drivers) που εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη σε πωλήσεις και κερδοφορία και υγιή χρηματοοικονομική δομή. Ενδεικτικά  οι 200 αυτές εταιρείες κατά τη διάρκεια της κρίσης επέδειξαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11%, αύξηση του προσωπικού τους κατά 12% και αύξηση των κερδών  EBIΤDA κατά 29%.
  Β. Από τις εταιρείες αυτές ζητήθηκε να περιγράψουν τις δράσεις που ανέλαβαν στους παρακάτω τομείς, σε μια προσπάθεια να διακρίνουμε πίσω από τους αριθμούς τι είναι αυτό που τις διαφοροποιεί τόσο επιχειρησιακά όσο και σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας: Λειτουργική / επιχειρησιακή βελτίωση,  Ανάπτυξη προϊόντος / αγορών, Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα, Επενδύσεις, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τομείς που αποτελούν και τα επί μέρους βραβεία.
  Γ. Η ανταπόκριση ήταν αξιοσημείωτη και αυξημένη κατά 35% σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό.  Εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton και της Eurobank αξιολόγησαν τις εταιρείες σε καθέναν από τους παραπάνω τομείς και εισηγήθηκαν τις προτάσεις τους προς την Επιτροπή Βράβευσης, η οποία κατέληξε στους έξι νικητές, έναν για καθεμία από τις παραπάνω πέντε κατηγορίες και έναν για το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας.
  Μας ρωτούν γιατί προχωρήσαμε στη δημιουργία του θεσμού των Growth Awards σε μια εποχή που οι προτεραιότητες για τις περισσότερες επιχειρήσεις καθορίζονται από τις πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας. Η απάντηση είναι διττή: Από τη μια, σκοπός του θεσμού είναι να αναδειχθούν εκείνες οι ελληνικές επιχειρήσεις που, παρά το δυσμενές και αβέβαιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας που επικράτησαν τα τελευταία 10 χρόνια, κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, κέρδη και εισοδήματα, έσοδα για το Δημόσιο, πλούτο για την κοινωνία, διεθνή αναγνώριση και να πρωταγωνιστήσουν στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας, στις ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές. Από την άλλη, ήταν πολύ σημαντικό και συνάμα ενδιαφέρον να εμβαθύνουμε πίσω από τους αριθμούς ώστε να  διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που τις βοήθησαν να ανταποκριθούν στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και να επιτύχουν συνεχή ανάπτυξη.
  Από την περιγραφή των δράσεων που έχουν αναλάβει οι εταιρείες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, προκύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα: Οι εταιρείες που εμφανίζουν υψηλή χρηματοοικονομική ανάπτυξη και υγεία είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων εταιρείες που έχουν αναπτύξει σημαντικές δράσεις σε όλους τους τομείς που τέθηκαν προς αξιολόγηση. Επενδύουν στους εργαζομένους, στην περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής τους βάσης, στην επιχειρησιακή τους βελτίωση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ επιδεικνύουν συνέπεια αναφορικά με το κοινωνικό τους αποτύπωμα αναλαμβάνοντας δράσεις σχετιζόμενες με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση είναι που τις κάνει να ξεχωρίζουν και να αναπτύσσονται συνεχώς παρά τις αντιξοότητες. Ενα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, οι οποίες αναλαμβάνουν σημαντικές δράσεις σε όλους τους τομείς αξιολόγησης, γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε και τους ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν στους διαθέσιμους πόρους, αλλά και την έκταση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία.
  Αυτές οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζουν σύγχρονες δομές εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν αναπτύξει ανθρωποκεντρική εταιρική κουλτούρα με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την τάση για καινοτομία και τη ροπή προς τις νέες τεχνολογίες αποτελούν τους φορείς ανάπτυξης, αύξησης της απασχόλησης και των δημοσίων εσόδων, και ταυτόχρονα τον βασικό πυλώνα εξόδου της χώρας από την κρίση και επιστροφής στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα.
  Η Επιτροπή Βράβευσης αποτελείται από τους Νικόλαο Καραμούζη, Βασίλη Καζά, Ηρώ Αθανασίου, Ανδρέα Ανδρεάδη, Ευτύχη Βασιλάκη, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Νέλλη Κάτσου, Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, Ευάγγελο Μυτιληναίο, Γιώργο Προβόπουλο, Γιάννη Ρέτσο, Μιχάλη Τσαμάζ, Θεόδωρο Φέσσα, Βασίλη Φουρλή, Αγγελική Φράγκου. Η απονομή των βραβείων στις έξι κατηγορίες θα γίνει την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
  Ο κ. Φωκίων Καραβίας είναι διευθύνων σύμβουλος της Eurobank και ο κ. Βασίλης Καζάς διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες