• Αναζήτηση
 • Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για το Κτηματολόγιο

  Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη την Τετάρτη το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου».

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη την Τετάρτη το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου».

  Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, με το σχέδιο νόμου συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία αλλά και τη σταδιακή συγχώνευση των υφισταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

  Οι κύριοι στόχοι της αναδιάρθρωσης των δομών κτηματογράφησης, είναι μεταξύ άλλων:

  Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρησης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.

  Η βελτίωση εξυπηρέτησης των χρηστών με την παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώρηση πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών δεδομένων κλπ.

  Για την πραγματοποίηση των προαναφερομένων στόχων, μεταξύ άλλων, απαιτούνται:

  Η σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων.

  Η ενίσχυση των συνεργιών και των αυτοματοποιημένων συνδέσεων με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

  Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.

  Η αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του συστήματος.

  Η σταδιακή μείωση των τελών που σχετίζονται με την εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων.

  Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι φορέας του δημοσίου τομέα, άρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

  Ο Οργανισμός σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενος. Μάλιστα, σε περίπτωση που τα έσοδα υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες δαπάνες και υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ορισμένου αποθεματικού ασφαλείας για τη λειτουργία του, το πλεονάζον ποσό θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται ακόμη, η δυνατότητα μείωσης των τελών των συναλλαγών, με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

  Θα αποτελείται από μια Κεντρική Υπηρεσία, 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 69 Υποκαταστήματα. Στον νέο φορέα θα ενταχθούν σταδιακά, με χρονικό ορίζοντα δυο ετών, ανάλογα με την πρόοδο σύστασης της περιφερειακής δομής, υποθηκοφύλακες και υπάλληλοι των άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων εφόσον το επιθυμούν.

  Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει έως το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2017.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk