• Αναζήτηση
 • Μειώθηκαν τα έσοδα της ΕΧΑΕ στο 9μηνο

  Tα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του oμίλου της ΕΧΑΕ

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Tα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του oμίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκ. έναντι 1,9 εκ. το εννεάμηνο 2016. Ωστόσο μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 607.000 ευρώ  το 2017 και τη διαγραφή των ιδίων μετοχών, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο διαμορφώνονται σε 0,026 ευρώ έναντι 0,030 ευρώ το εννεάμηνο 2016, μειωμένα κατά 13,9%.
  Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,9 εκ. το εννεάμηνο 2017 έναντι 20,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 3%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 19,1 εκ. έναντι 19,7 εκ., μειωμένα κατά 2,9%.
  Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,5 εκ., έναντι 63 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2016 (49,9 δις έναντι 40,8 δις).
  Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.9.2017 στις 755,61 μονάδες, αυξημένος κατά 34% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (565,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 30,4% το εννεάμηνο 2017 από 38,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 79,5 εκ. μετοχές έναντι 103,3 εκ. μετοχές.
  Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 28% (80 χιλ. έναντι 62,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 6,1% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα 0,091 ευρώ έναντι 0,111 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το εννεάμηνο 2016 στα 11,3 εκ., ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (13,44 εκ. έναντι 12,69 εκ.) λόγω του σχηματισμού προβλέψεων ύψους 600.000 ευρώ  το 2017 έναντι μηδενικών προβλέψεων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα 3,57 εκ. έναντι 3,12 εκ. το εννεάμηνο 2016.
  Οικονομία