• Αναζήτηση
 • €48 εκατ. στη ΔΕΔΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

  Δάνειο ύψους 48 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. ). Το δάνειο, είναι χαμηλού επιτοκίου, έχει τετραετή περίοδο χάριτος και 20ετή περίοδο αποπληρωμής.

  Δάνειο ύψους 48 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. ). Το δάνειο, είναι χαμηλού επιτοκίου, έχει τετραετή περίοδο χάριτος και 20ετή περίοδο αποπληρωμής.

  Το δάνειο, μαζί με τη χρηματοδότηση που αναμένεται από τα ΠΕΠ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ίδια κεφάλαια που θα δοθούν από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ, θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις εξής 18 πόλεις: Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Καβάλα.

  Κατά την περίοδο των κατασκευών 2018-2023, αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

  Η ΔΕΔΑ είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΠΑ και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές της χώρας εκτός των περιοχών της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

  Στόχο του προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, αποτελεί η κατασκευή πλήρους υποδομής διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου το σύνολο των κτηρίων στις παραπάνω πόλεις να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα οικονομικό καύσιμο.

  Ήδη στις αρχές του μήνα ενεργοποιήθηκε η τροφοδοσία του υφιστάμενου (αλλά ανενεργού) δικτύου φυσικού αερίου σε Λαμία και Χαλκίδα. Στις δύο πόλεις υπάρχουν κατασκευασμένοι εδώ και χρόνια, αγωγοί 18 χιλιομέτρων και 15 χιλιομέτρων αντίστοιχα, οι οποίοι όμως δεν έχουν τροφοδοτηθεί ποτέ με φυσικό αέριο. Θα ακολουθήσει επέκταση του δικτύου, με στόχο αρχικά τη συνολική κάλυψη των δύο πόλεων και στην πορεία την κατασκευή νέων δικτύων στη Λιβαδειά, τη Θήβα, το Καρπενήσι και την Άμφισσα.

  Οικονομία